Ik als godsdienstleraar

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Ik als godsdienstleraar создатель Mind Map: Ik als godsdienstleraar

1. met hart en ziel

1.1. vanuit je hart kiezen voor het beroep

1.1.1. eigen vb: mijn papa vindt het vreemd dat ik niet koos om aan de universiteit verder te studeren maar heb mijn hart gevolgd bij het maken van deze studiekeuze

1.2. vanuit je ziel lesgeven

1.2.1. eigen vb: ik keek als kind op naar mijn leerkrachten omdat zij zo bezield konden lesgeven en hoop dit met dezelfde passie te kunnen doen. Iets wat ik nu 'met hart en ziel' doe, is het leidinggeven bij de Chiro.

2. met mijn levensbeschouwing

2.1. levensbeschouwing (kleine letter) = persoonlijke 'kijk op het leven', referentiekader, betekenisgeving

2.2. levensbeschouwelijke ontwikkeling is een levenslang proces

2.2.1. eigen vb: ik merk dat dit inderdaad een proces is en dat je levensbeschouwelijke identiteit kan veranderen, zo was ik als puber een 'ietsist' terwijl ik de laatste jaren meer atheïst ben geworden

2.3. levensvragen

2.3.1. universeel karakter + geen eenduidig antwoord op

2.3.2. eigen vb van levensvragen waar ik regelmatig over nadenk: wat is de betekenis van het leven? Is er één universele 'zin van het leven' of is dit voor elke persoon anders?

2.4. Levensbeschouwing (hoofdletter) = gedeelde opvattingen tussen mensen die antwoorden op levensvragen bieden

3. levensbeschouwelijk leren: verhalen vertellen en vragen stellen

3.1. Geestelijke Stromingen = het verplichte kennisgebied in het basisonderwijs

3.1.1. christendom, jodendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme

3.1.2. in het boek nadruk op het vak als vormingsgebied!

3.2. levensvragen van leerlingen en verhalen uit Geestelijke Stromingen met elkaar verbinden

3.3. leerkracht is meer dan kennisoverdrager en het levensbeschouwelijk leren beperkt zich niet tot de lessen zelf!

3.3.1. eigen vb: ik hoop door mijn handelen waarden en normen aan de kinderen mee te geven, bv. eerlijkheid, rechtvaardigheid, respect, gelijkwaardigheid, ... en zie dit dus wel degelijk ruimer dan enkel erover praten in de 'godsdienstles'

3.4. verbonden met de soc.-emotionele ontw. van kinderen en burgerschapsvorming: leerlingen leren actief deel te nemen aan onze samenleving

4. ontwikkelen van professionele en levensbeschouwelijke identiteit

4.1. omdat je levensbeschouwelijke identiteit je handelen als leerkracht beïnvloedt

4.2. omdat je de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling bij je leerlingen zal ondersteunen en begeleiden