Urban education in Brussel

Urban Education Brussel

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Urban education in Brussel создатель Mind Map: Urban education in Brussel

1. Vaststellingen/Problemen

1.1. Bevolkingsgroei

1.2. Diversiteit schoolgaande bevolking

1.2.1. Culturele en linguïstische diversiteit stijgt oiv migratiebewegingen

1.2.2. Scholen in Brussel voor NL vs FR Brusselaars

1.2.3. Pedagogische problemen, FR\NL "deels" vreemde taal

1.3. Dualisering van de schoolloopbanen

1.3.1. Socio- culturele factoren

1.3.2. Effect rekrutering van de scholen

1.3.3. Scholen reproduceren ongelijkheden

1.3.4. Discriminerend karakter

1.3.5. Ruimtelijke segregatie

1.4. Tekort gekwalificieerd onderwijzend personeel

1.5. Verzadiging schoolinstellingen

1.5.1. Plaatsnoden

1.5.2. Geen info fysieke capaciteit school/klas

1.5.3. Demografische toename

2. Uitdagingen

2.1. Capaciteit van het educatief systeem optrekken?

2.2. Inschrijvingen reguleren?

2.2.1. Risico versterking ongelijkheden

2.2.2. Verhogen transparantie inschrijvingen

2.2.3. Verhogen transparantie toekenning plaatsen door schooldirecties

2.3. Coördinatie van het onderwijs in Brussel

3. Complex institutioneel en politiek kader

3.1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3.1.1. Weinig of geen bevoegdhedenn

3.1.2. Tweetalige instelling

3.1.2.1. Franse en Vlaamse Gemeenschap apart bevoegd en gestructureerd

3.2. Inrichtende machten

3.2.1. Gemeenschapsonderwijs

3.2.2. Officieel onderwijs

3.2.3. Vrij gesubsidieerde onderwijs

4. RT-prject: ondersteuningsproject voor NL-basisscholen

4.1. Verhoogd samenwerking tussen leerkrachten mbt taalontwikkeling leerling

4.2. Schoolvisie taalonderwijs meer uitgewerkt

4.3. Stereotypen wegwerken

4.4. Meer aandacht achtergrond leerling

4.5. Evaluatie taalvaardigheid meer uitgebouwd

4.6. Ouderbetrokkenheid en communicatie verhogen

4.7. Initiatieven vr het gebruik van meerdere talen legitimeren

4.8. Meer aandacht omgaan met meertaligheid

4.9. Geloven in capaciteiten anderstalige leerlingen

4.10. Positief omgaan met thuistalen

5. Samenwerking publieke scholen & gemeenschaps- (gebaseerde) organisaties

5.1. Service model

5.1.1. Organisatie school met gezondheidscentrum & samenwerking tussen alle actoren (leerkrachten, kliniek en ouderparticipatie)

5.1.2. Community schools

5.2. Development model

5.2.1. Meer directe rol van de school als agent voor gemeenschapsontwikkeling (schoolbased strategies for community revitalisation)

5.2.2. Community sponsorship of new schools

5.3. Organizing model

5.3.1. Basis is ouderbetrokkenheid via leiderschapsontwikkeling

5.3.2. School-community organizing