Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Onderwijs in Brussel stad создатель Mind Map: Onderwijs in Brussel stad

1. Beleid

1.1. Macro-niveau

1.1.1. Federale regering

1.1.1.1. Schoolplicht

1.1.1.2. Pensioen leerkrachten

1.1.1.3. Waarde van diploma

1.1.1.4. Taalgebruik

1.1.2. Vlaamse en Franse Gemeenschap

1.1.2.1. Directe invloed

1.1.2.1.1. Schoolverzuim

1.1.2.1.2. Schoolinfrastructuur

1.1.2.1.3. Inschrijvingsregels

1.1.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1.1.3.1. Indirecte invloed

1.1.3.1.1. Stedenbouw

1.1.3.1.2. Tewerkstelling (leraren)

1.1.4. Schoolpact

1.1.4.1. Keuzevrijheid oprichting school

1.1.4.1.1. Subsidies onder voorwaarden

1.1.4.2. Netten

1.1.4.2.1. Gesubsidieerd officieel onderwijs

1.1.4.2.2. Gemeenschapsonderwijs

1.1.4.2.3. Vrij gesubsidieerd onderwijs

1.1.4.3. Private, niet-gesubsidieerd onderwijs

1.2. Meso-niveau

1.2.1. Franstalige en Nederlandstalige scholen

1.2.1.1. Keuzevrijheid voor ouders

1.2.1.2. Iedere school voor zich

1.2.1.3. Lerarentekort

1.2.1.4. Beginnende leerkachten: "Turn-over"

1.2.2. Nederlandstalige scholen

1.2.2.1. geïsoleerd

1.2.2.1.1. "Service approach"

1.2.2.1.2. Brede scholen

1.2.2.2. Streng taalbeleid

1.2.2.2.1. Slechte communicatie met anderstalige ouders

1.2.2.2.2. Versoepeling taalbeleid

1.2.3. Verschil in performantie

1.2.3.1. School segregatie

1.2.3.1.1. "Elitescholen" versus "Gettoscholen"

1.2.3.2. Mindere prestaties van beroepsonderwijs t.o.v. algemeen vormend onderwijs

2. Bevolking

2.1. Socio-economische situatie (SES)

2.1.1. SES beïnvloedt schoolloopbaan

2.1.1.1. Bv. diploma van de moeder

2.1.1.2. Dualisering schoolloopbanen

2.1.1.3. Samenwerking tussen scholen en diensten voor maatschappelijke hulpverlening

2.1.2. Residentiële segregatie

2.1.2.1. Bouw scholen op grensgebied tussen sociologisch gedifferentieerde zones

2.1.2.2. "School-Community organizing"

2.1.2.2.1. Externe organisatie

2.2. Toename Bevolking + Groot aantal Vlaamse/Waalse leerlingen

2.2.1. Capaciteitsprobleem voor scholen

2.2.1.1. Samenwerking tussen Gewest en Gemeenschappen

2.2.1.1.1. Task Force Onderwijs

2.2.1.1.2. Bouw van scholen

2.2.1.2. Samenwerking tussen scholen en diensten voor maatschappelijke hulpverlening

2.3. Taal/Cultuur

2.3.1. Internationalisering i.p.v. verfransing

2.3.1.1. Slechte beheersing onderwijstaal

2.3.1.1.1. Prestatieverschil tussen autochtonen en allochtonen

2.3.1.2. Verschil in waarden en normen

2.3.1.3. Visie leraar: gebrekkig inzicht in culturele achtergrond van de leerling

2.3.1.3.1. Onderwijsbegeleiders: geloof aanhouden van leerkracht in capaciteiten van anderstalige leerlingen

2.3.1.4. Samenwerking tussen scholen en diensten voor maatschappelijke hulpverlening