Onderwijs in Brussel

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Onderwijs in Brussel создатель Mind Map: Onderwijs in Brussel

1. Vaststellingen

1.1. Bevolkingsgroei/demografische groei + Vlaamse en Waalse 'pendelaars'

1.1.1. Capaciteitsprobleem

1.1.1.1. Samenwerking Gewest en Gemeenschap

1.1.1.1.1. Task Force Onderwijs

1.1.1.2. Lokale en transversale coördinatie

1.1.1.3. Delen van infrastructuur (sportuitrusting, zwembas, speelplaats, refters, bibliotheken)

1.1.1.4. Regulering van inschrijvingen

1.1.1.4.1. Voorrangregels

1.2. Culturele en linguïstische diversiteit

1.2.1. Schoolcultuur <-> familiale cultuur

1.2.1.1. Internationalisering

1.2.2. culturele, religieuse of levensbeschouwelijke schikkingen

1.3. Tekorten onderwijskader / grote turn-over

1.4. Ongelijkheden en SES

1.4.1. SES beïnvloed prestaties

1.4.2. Schoolsegregatie

1.4.2.1. afspiegeling van sociaal-residentiële scheiding

1.4.2.1.1. School-Community organizing

1.4.2.1.2. Nieuwe scholen bouwen tussenin

1.4.2.2. voorkeurscholen vs. standaardscholen

1.4.3. Dualisering

2. Taaldiversiteit

2.1. Stereotypen wegwerken

2.1.1. Negatief beeld van het Frans wegwerken

2.1.1.1. internationalisering NIET verfransing

2.1.2. Positief omgaan met vreemde talen binnen schooldomein

2.1.3. Schooltaal ≠ thuistaal

3. Institutionele en politieke kader

3.1. Macroniveau

3.1.1. Federale bevoegdheid

3.1.1.1. Leerplichtonderwijs

3.1.1.2. Diploma

3.1.1.3. Pensioensysteem

3.1.1.4. Taalgebruik

3.1.2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3.1.2.1. Weinig bevoegdheden

3.1.2.1.1. Stedenbouw (schoolgebouwen)

3.1.2.1.2. Milieu

3.1.2.1.3. Tewerkstelling (leerkrachten)

3.1.2.2. Tweetalige (aparte) instelling

3.1.3. Vlaamse -en Franse Gemeenschap

3.1.4. Onderwijs

3.1.4.1. Gesubsidieerd onderwijs

3.1.4.1.1. 3 netten

3.1.4.2. Niet-Gesubsidieerd onderwijs

3.1.4.2.1. Privé onderwijs

3.2. Mesoniveau

3.2.1. Franstalige en Nederlandstalige scholen

3.2.1.1. Lerarentekort

3.2.1.2. Brede scholen (NL)

3.2.1.2.1. Stedelijk milieu bij school betrekken

3.2.2. ≠ performantie

3.2.2.1. schoolsegregatie

3.2.2.2. eliteschool vs. gettoscholen

3.2.3. Taal

3.2.3.1. Slechte communicatie met anderstalige ouders en leerlingen

3.2.3.2. Taalbeleid ontwikkelen waar rekening wordt gehouden met diversiteit

3.2.3.2.1. R&T-Project

3.3. Microniveau

3.3.1. Leerkrachten en zelfeffectiviteit

3.3.1.1. Nieuwe ideeën

3.3.1.2. Nieuwe methodes uittesten

3.3.1.3. Didactische werkvormen

3.3.1.4. Motivatie leerkracht