Inleiding tot het sociaal recht

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Inleiding tot het sociaal recht создатель Mind Map: Inleiding tot het sociaal recht

1. 1. FEDERGON

1.1. Wat?

1.1.1. Beroepsfederatie van HR-dienstverleners

1.1.2. 7 sectoren

1.1.2.1. Uitzendarbeid

1.1.2.2. Outplacement

1.1.2.3. Learning & Development

1.1.2.4. Interim management

1.1.2.5. Recruitment

1.1.2.6. Projectsourcing

1.1.2.7. Diensten aan particulieren

1.2. Geschiedenis

1.2.1. 1963: naam: UPEDI

1.2.2. 2002: verruimt

1.2.3. 2003: naam: FEDERGON

1.2.4. 2007: kwamen HR-dienstverleners erbij

1.3. Taken

1.3.1. 1963: Belangen van haar leden

1.3.2. Erkenning van UZA als volwaardig beroep

1.3.3. Statuut voor de hele uitzendsector

1.3.4. Correct beeld voor buitenwereld

1.3.5. Vertegenwoordigen bij instanties en organisaties

1.3.5.1. Nationale Arbeidsraad (NAR)

1.3.5.2. Verbond van Belgische ondernemingen

1.3.5.3. Paritair comites (PC)

2. 2. SOCIALE WETGEVING

2.1. a. NIVEAUS

2.1.1. Internationaal en Europees

2.1.1.1. Internationaal

2.1.1.1.1. Verenigde Naties: rechten van de mens

2.1.1.1.2. Internationale Arbeidsorganisatie (IAO): verdragen en aanbevelingen

2.1.1.2. Europees

2.1.1.2.1. Raad van Europa (sluiten van verdragen)

2.1.1.2.2. Europese Unie

2.1.2. Federaal en regionaal

2.1.2.1. Federaal

2.1.2.1.1. Wetten door Parlement

2.1.2.1.2. Koninklijke besluiten door Regering

2.1.2.1.3. Gezagsverhouding tussen partijen

2.1.2.1.4. Vertegenwoordiging van de wgs

2.1.2.1.5. Vertegenwoordiging van de wns

2.1.2.1.6. NAR (Nationale Arbeidsraad)

2.1.2.2. Regionaal

2.1.2.2.1. Gewesten

2.1.2.2.2. Gemeenschappen

2.1.3. Sectoraal

2.1.3.1. PC

2.1.3.1.1. 1: arbeiders

2.1.3.1.2. 2: bedienden

2.1.3.1.3. 3: gemengd

2.1.3.2. Opdrachten:

2.1.3.2.1. Sectorale caos

2.1.3.2.2. Verzoenen van geschillen tss wg en wn

2.1.3.2.3. Adviezen geven aan de regering

2.1.4. Ondernemingsniveau

2.1.4.1. OR (ondernemingsraad)

2.1.4.1.1. Meer dan 100 wns verplicht

2.1.4.1.2. Bestaat uit:

2.1.4.1.3. Opdrachten:

2.1.4.2. CPB (comite voor preventie en bescherming)

2.1.4.3. Vakbond

2.2. c. ARBEIDSINSPECTIE

2.2.1. Toezicht op het werk

2.3. d. ARBEIDSGERECHTEN

2.3.1. 1. Gerechtelijk kanton

2.3.1.1. Een Vredesgerecht

2.3.1.2. Een Politierechtbank

2.3.2. 2. Gerechtelijk arrondissement

2.3.2.1. Een Rechtbank van Eerste Aanleg

2.3.2.2. Een Arbeidsrechtbank

2.3.2.2.1. Geschillen m.b.t. ao

2.3.2.3. Een Rechtbank van Koophandel

2.3.3. 3. Per provincie: een Assisenhof

2.3.4. 4. Vijf groepen van provincies:

2.3.4.1. Een hof van Beroep

2.3.4.2. Een Arbeidshof

2.3.4.2.1. Hoger beroep arbeidsrechtbank

2.3.5. 5. Voor gans Koninkrijk

2.3.5.1. Hof van Cassatie

2.3.5.1.1. Schending van de wet

2.4. b. RECHTSBRONNEN