Skoleårets planlægning

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Skoleårets planlægning создатель Mind Map: Skoleårets  planlægning

1. De pligtige drøftelser

1.1. Lærersamarbejde

1.1.1. Struktur

1.1.1.1. Team-typer

1.1.1.1.1. Klasse teams

1.1.1.1.2. Årgangsteams

1.1.1.1.3. Afdeling

1.1.1.1.4. Fag

1.1.1.2. Teamdannelse

1.1.1.2.1. Opgaver

1.1.1.2.2. Samarbejde med "ikke-teams" lærere

1.1.1.2.3. Krav til antal teams en lærer deltager i

1.1.1.2.4. Mødeaktivitet

1.1.1.2.5. Samarbejde med ledelsen

1.1.1.2.6. Hvordan evalueres teamsamarbejdet?

1.1.2. Form/karakter

1.2. Grundtimetallet

1.2.1. Timefordeling til de enkelte fag

1.2.2. Løbende evaluering og målfastsættelse

1.2.3. Elevsamtaler

1.2.4. Lejrskoler/eskursioner

1.2.5. Skolebiblioteket

1.2.5.1. Rådgivning

1.2.5.2. Sparring og vejledning af elever i åbningstiden

1.2.6. Skolevejlederens planlagte vejledning af elever individuelt og kollektivt

1.2.7. Andre aktiviteter

1.2.7.1. Teaterbesøg

1.2.7.2. Museumsbesøg

1.2.7.3. Skolefest

1.2.7.4. idrætsdage

1.2.7.5. juleafslutning

1.2.7.6. Andre sociale og kulturelle arrangementer

1.3. Specialtildeling af timer udover grundtimetallet

1.3.1. Specialuv.

1.3.2. To-sprogede elever

1.3.3. Vikartimer

1.3.4. Resurselærere

1.3.4.1. Læsevejledere

1.3.4.2. AKT

1.3.4.3. Inklusions-timer

1.3.4.4. IT

1.4. Skolens overordnede struktur på hverdage

1.4.1. Elevernes pauser

1.4.1.1. Pauseordning

1.4.1.2. Hvem fastlægger elevernes pauser?

1.5. Aktivitetsoversigt for skolen

1.5.1. Fælles aktiviteter

1.5.1.1. Andet?

1.5.1.2. lærer-elev

1.5.1.2.1. emneuger

1.5.1.2.2. Projektopgave 8.

1.5.1.2.3. Projektopgave 9.

1.5.1.3. lærer-lærer

1.5.1.3.1. Udviklingsaktiviteter

1.5.1.3.2. lærermøder

1.5.1.3.3. Pædagogisk Råd

1.5.1.3.4. Mødedag(e)?

1.6. Andre drøftelser

1.6.1. Skole-hjem samarbejdet

1.6.2. Skolebestyrelsens principper

1.6.3. Skolens mål og handleplaner

1.6.3.1. Inklusion

1.6.3.2. Innovation?