AANVRAAG HUUR CC STROMING

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
AANVRAAG HUUR CC STROMING создатель Mind Map: AANVRAAG HUUR CC STROMING

1. ALGEMENE GEGEVENS

1.1. Naam en adres en telefoon

1.2. Voorstelling 1 datum en uur

1.2.1. Voorstelling 2 datum er uur

1.2.1.1. Voorstelling 3 datum en uur

1.2.1.1.1. Voorstelling 4 datum en uur

1.3. Duidelijk aangeven of er een pauze is voorzien

1.3.1. Duurtijd van deel 1

1.3.1.1. Duurtijd van deel 2

1.3.1.1.1. Duurtijd van de pauze

1.4. Verantwoordelijke aan de deuren tijdens de pauze

1.4.1. Naam persoon 1

1.4.1.1. Naam persoon 2

1.5. Bij het gebruik podiumelementen extra hulp van organisatie bij opbouw

1.5.1. Naam persoon 1

1.5.1.1. Naam persoon 2

1.6. Bij het gebruik podiumelementen extra hulp van organisatie bij de afbouw

1.6.1. Naam persoon 1

1.6.1.1. Naam persoon 2

2. TECHNISCH GEDEELTE

2.1. LICHT

2.1.1. Lichtplan

2.1.1.1. Basisplan

2.1.1.1.1. 1 dagdeel +programmatie beperkt

2.1.1.2. Basisplan + wash MK2

2.1.1.2.1. 2 dagdelen + programmatie beperkt = geen detailprogrammatie = speelstand + uitloop

2.1.1.2.2. 3 dagdelen + programmatie volgens draaiboek berperkt

2.1.1.2.3. 4 dagdelen + programmatie ( dans max 20 nummer aan 8 cues pers nummer)

2.1.1.3. Basisplan + wash MK2 + MK1

2.1.1.3.1. 3 dagdelen + programmatie beperkt = geen detailprogrammatie = speelstand + uitloop

2.1.1.3.2. 4 dagdelen + programmatie met beperkt draaiboek

2.1.1.3.3. 6 dagdelen + programmatie ( dans max 20 nummers met 10 cues per nummer

2.1.1.4. Basisplan + wask MK2 + MK1 + zijtorens

2.1.1.4.1. 5 dagdelen + programmatie beperkt = geen detail programmatie = speelstand + uitloop

2.1.1.4.2. 6 dagdelen + programmatie met beperkt draaiboek

2.1.1.4.3. 7 dagdelen + programmatie ( dans max 20 nummers met 10 cues per nummer

2.1.2. Inhuur licht

2.1.2.1. Firma

2.1.2.1.1. Leveringsmoment

2.1.3. Personeel - bediening - programmatie

2.1.4. Extra die meer perosneel vragen

2.1.4.1. Volgspot

2.2. GELUID

2.2.1. Versterking door het CC

2.2.1.1. beperkte kanalenlijst zonder live versterking

2.2.1.1.1. Geen extra tijd nodig voor soundcheck

2.2.1.2. Live versterking beperkt tot 8 kanalen en 3 monitorlijnen

2.2.1.2.1. Soundcheck 30 min

2.2.1.3. Live versterking full band tot 16 kanalen en 3 monitorlijnen

2.2.1.3.1. Soundcheck 60 min

2.2.1.4. Live versterking full band tot 24 kanalen en 5 monitorlijnen

2.2.1.4.1. Soundcheck 75 min

2.2.1.5. Live versterking full band 32 kanalen en 6 monitorlijnen

2.2.1.5.1. Soundcheck 120 min

2.2.2. Externe firma

2.2.2.1. Technische afspraken vastleggen op basis van de rider

2.2.2.1.1. Bekijken technische haalbaarheid

2.2.2.1.2. Voorbereiden van de kanalenlijst klaarleggen microfoons

2.2.2.1.3. Eigen mengtafel door het gezelschap

2.2.2.1.4. QL1 mengtafel van het CC

2.3. VIDEO

2.3.1. Opstellen beamer Christie

2.3.1.1. Op trek 1

2.3.1.1.1. Lijnen aansluiten SDI

2.3.1.2. Op technisch eiland

2.3.1.2.1. Aansluiten bron op technisch eiland of bron aansluiten vanaf podium via HDMI omvormer naar SDI

2.4. VEILIGHEID

2.4.1. Controle nooddeuren

2.4.2. Controle brandveiligheid podium - decor

2.4.3. Controle naleven doorgangen backstage

2.4.4. Brandcentrale uitschakelen bij gebruik rook

2.4.4.1. Dit telkens in blokken van 2 uur

2.4.5. Controle op meegebrachte toestellen die behoren tot de voorstelling

2.4.6. Inbraakalarm inschakelen bij verlaten cc als laatste persoon

2.4.7. Metalen rooster techniek sluiten bij elke afwezigheid waar risico aan verbonden is ( receptieve gebruikers)

2.4.8. Vergrendelen van de trekkenwand door indrukken noodstop en indien nodig uitschakelen relais.

2.5. VERWARMING

2.5.1. Controle temperatuur in de zaal

2.5.1.1. Indien nodig verwarming aanzetten

2.5.1.1.1. objectieve meeting met thermometer

2.5.1.1.2. 21 graden op zaalniveau is maximaal

2.5.1.2. Verluchten zaal tijdig bij warm weer

2.5.1.2.1. Nooddeuren openen voor en tijdens de pauze en na de voorstelling

2.6. PARKING

2.6.1. Toezicht op het respecteren van de parkeerplaatsen

2.6.1.1. Paaltje wordt geplaatst 1 uur voor aanvang door het dienstpersoneel

2.7. VOORBEREIDING AANVANG VOORSTELLING

2.7.1. Briefing met de crew om deuren te openen

2.7.1.1. Controle iedereen aanwezig net voor start cue via intercom walkie

2.7.2. Aanpassen van de A - B rij

2.7.2.1. Controle op wegnemen van stoelen in functie van de rolstoelen

2.7.2.2. Controle van de doorgangen in zaal

2.7.3. Toegangscontrole bijstaan bij tekort aan medewerkers

2.7.3.1. Meehelpen uitdelen flyers indien nodig

2.8. EXPO FOYER

2.8.1. Opstarten extra's zoals video, pc, verlichting

2.8.2. Aftoesten of expo afgewerkt product is

2.8.2.1. Welke zaken zijn niet afgewerkt?

2.8.2.1.1. Geen knutselwerk waar de oplossing ligt bij de creativiteit van de techniek

2.9. EXTRA'S

2.9.1. Technische ondersteuning bij inleiding van theaterstuk of dans

2.9.2. Aanpassen inkom voor speciale opening ( rode loper, kaarsen, verlichting)

2.9.3. Voorzien van extra voedingslijnen buiten voor speciale acties ( foodtrucks)

2.10. DECOR

2.10.1. leveringsmoment

2.10.2. aftoetsen brandveiligheid

2.10.3. aftoetsen of het decor volledig afgewerkt is

2.10.4. Navragen of er changement is waar extra personeel voor nodig is.

2.11. TREKKEN

2.11.1. Bediening tijdens een de voorstelling, changement, extra personeel nodig

2.11.1.1. Vermijden dat externen dit moeten gebruikern

2.12. THEATER AFSTOPPING

2.12.1. Voorzien van de extra friezen en poten

2.12.2. Voorzien van witte fonddoek

2.12.3. Voorzien van de zwarte fonddoek ( is fix op rail)

2.12.4. Voorzien van tussendoek op rail

2.12.5. Voordoek fix aanwezig, vaste snelheid,

2.12.5.1. Bediening

2.12.5.1.1. Vanaf technisch eiland

2.12.5.1.2. Vanaf podium cour voor

3. CATERING

3.1. Artiesten

3.2. Crew techniek

3.2.1. Contactpersoon op de dag van activiteit

3.3. Receptie

3.4. Maximaal aantal personen doorgeven

3.5. Specifieke eisen moeten reeds gekend zijn 1 week vooraf

3.6. Afspraak in het voorzien van uitzonderlijke dranken die normaal niet tot het aanbod behoren

3.6.1. Dranken die niet standaard , alle sterk alcoholische dranken die op basis zijn van distillatie.

3.7. Aanbrengen van extra's wijn en versnaperingen

4. ANDERE AFSPRAKEN

4.1. Voorzien van niet courante zaken die horen bij de voorstelling

4.2. Inhuren van zeer specifieke elementen die uitzonderlijk zijn

4.3. Afspraken ivm met FX en opkuis zoals confetti,koud vuur, droogijs