Versenytörvény

Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (Versenytörvény)

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Versenytörvény создатель Mind Map: Versenytörvény

1. Tájékoztatást ad a piaci szereplőknek a verseny kapcsán

2. Védi a gazdasági versenyhez fűződő közérdeket, fogyasztói és piaci érdekeket

3. Harmonizál az EU közösségi jogával

4. Minden üzleti-piaci tevékenységet végző személyre, csoportra, vállalatra nézve hatályos

5. Tiltja a hírnévrontást

6. Tiltja az üzleti titkok tisztességtelenül történő megszerzését, felhasználását és közzétételét

7. Tiltja a tisztességtelen bojkottot

8. Védelmet nyújt a védjegy-és szabadalombitorlás ellen

9. Tiltja az utánzást, másolást

10. A fogyasztói döntéseket manipuláló torzításokat is tiltja

11. Meghatározza a kartellek típusát és tiltja a kartellezést. Csak a bagatell kartellre és az egymástól függő vállalatokra van kivétel.

12. Tilos a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

13. Ellenőrzi a gazdasági összefonódásokat és szabályozza őket

14. Meghatározzák a hatáskört és illetékességet a versenyjogi ügyekben

15. Meghatározzák az eljárások során az ügyfél fogalmát, és annak jogait

16. Szabályozza a kereseteket és a kérhető jogorvoslatokat, jogkövetkezményeket

17. Meghatározzák benne a versenyhivatal határozatai elleni jogorvoslatot