coach6 voor docenten

een overzicht van informatie voor de cursus coach6...

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
coach6 voor docenten создатель Mind Map: coach6 voor docenten

1. vul deze mindmap aan!

2. om de aanwezige apparatuur te delen

3. om de aanwezige kennis te delen

4. voor wie?

4.1. biologen

4.1.1. Seine, Bertie, Marjan, Frank, Marijke,Roos-Anne, Janita, Bonnie.....

4.2. natuurkundigen

4.2.1. Jos, Frans,Henk, Gero, Michel, Otto, Andries,

4.3. scheikundigen

4.3.1. Meindert, Paul, Anne-Marie, Etiënne

5. Wanneer?

5.1. 15 mei en 19 juni

5.2. 14.10-16.00

5.3. Heemgaard, lokaal 222

6. Waarom

7. Onderwerpen?

7.1. Biologie

7.1.1. hartfrequentie meten

7.1.2. een ECG maken

7.1.3. reflextijd meten

7.1.4. fotosynthese

7.2. Natuurkunde

7.2.1. onderzoeken van een beweging

7.2.1.1. verplaatsing

7.2.1.2. snelheid

7.2.1.3. versnelling

7.2.2. gedempte trilling (massa-veer systeem)

7.2.3. (ont)laden van een condensator

7.2.4. inductiespanning van een spoel meten

7.2.5. (bots)krachten meten

7.3. Scheikunde

7.3.1. vlamtemperaturen meten

7.3.2. endo- en exotherme reacties

7.3.3. colorimetrie

7.3.4. zuur-base titratie

8. Wat?

8.1. grootheden meten

8.2. meetresultaten analyseren/verwerken

8.3. lesbrieven maken

9. Nieuw knooppunt