KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI TỪ NĂM 20 ĐẾN NĂM 35

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI TỪ NĂM 20 ĐẾN NĂM 35 создатель Mind Map: KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI TỪ NĂM 20 ĐẾN NĂM 35

1. 20 tuổi-23 tuổi

1.1. Học tập quan trọng

1.1.1. GIA ĐÌNH

1.1.1.1. Dành thời gian cuối tuần cho người thân

1.1.2. SỨC KHỎE

1.1.2.1. NÊN

1.1.2.1.1. Tham gia các hoạt động thể thao

1.1.3. HỌC TẬP

1.1.3.1. NÊN

1.1.3.1.1. Học tập để tốt nghiệp đại học

1.1.4. CÁC MỐI QUAN HỆ

1.1.4.1. Tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ người nghèo

2. 24 tuổi-27 tuổi

2.1. Công việc quan trọng

2.1.1. GIA ĐÌNH

2.1.1.1. NÊN

2.1.1.1.1. Dành thời gian cuối tuần cho gia đình

2.1.2. CÔNG VIỆC

2.1.2.1. PHẤN ĐẤU

2.1.2.1.1. Tìm việc làm,tăng thu nhập

2.1.3. TIỀN BẠC

2.1.3.1. PHẤN ĐẤU

2.1.3.1.1. Mua được nhà

3. 31 tuổi -35 tuổi

3.1. GIA ĐÌNH

3.1.1. Dành thời gia buổi tối cho con cái

3.1.2. Đi du lịch với gia đình

3.2. CÔNG VIỆC

3.2.1. Lên làm sếp

3.2.2. Lương tháng 15 -20 triệu

3.3. SỨC KHỎE

3.3.1. Tập thể thao

3.4. TIỀN BẠC

3.4.1. Đầu tư và tiết kiệm ngân hàng

4. 27 tuổi-30 tuổi

4.1. Lập gia đình là quan trọng

4.1.1. CÔNG VIỆC

4.1.1.1. Thăng chức

4.1.1.2. Lương tăng cao

4.1.1.3. TÍch lũy thêm kinh nghiệm

4.1.2. Lập gia đình

4.1.2.1. Kết hôn

4.1.2.2. Sinh con sau cưới 2 năm

4.1.3. SỨC KHỎE

4.1.3.1. Tham gia các hoạt động thể thao