การทำงานฝ่ายขาย

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
การทำงานฝ่ายขาย создатель Mind Map: การทำงานฝ่ายขาย

1. การเข้าพบลูกค้า

1.1. ลูกค้า WFH

1.1.1. ติดต่อผ่าน Google Hangout

1.1.1.1. อัปเดท ใน CRM

1.2. ลูกค้าทำงานปกติ

1.2.1. ลูกค้าไม่ให้เข้าพบ

1.2.1.1. ติดต่อผ่าน Google Hangout

1.2.1.1.1. อัปเดทใน CRM

1.2.2. ลูกค้าให้เข้าพบปกติ

1.2.2.1. ส่งตารางเข้าพบลูกค้าเป็นรายอาทิตย์

1.2.2.1.1. ผู้จัดการ Approved

2. การส่ง Sales Order

2.1. สแกนเอกสาร Sales Order ให้กับทาง Sales Admin

2.1.1. ประสานงานภายในตามปกติ

3. Sales Meeting

3.1. Monday

3.1.1. Google Hangout

3.1.1.1. 9.30

3.1.1.1.1. Sales Manager

3.1.1.2. 10.00

3.1.1.2.1. TEAM A & TEAM C

3.1.1.3. 11:00

3.1.1.3.1. TEAM B & TEAM D

4. การเข้า Office

4.1. วันคู่

4.1.1. TEAM A & TEAM B

4.2. วันคี่

4.2.1. TEAM C & TEAM D

5. Sales Activities

5.1. การ Cold Call

5.1.1. ส่งรายชื่อการติดต่อลูกค้าต่อวัน

5.1.1.1. Review ในระบบ CRM

6. ส่งตาราง Timeline ประจำวัน

6.1. ส่งอีเมล์ให้ทาง Director, Manager, HR ทุกวัน