Zorg & Welzijn Jaarcongres 10 september 2013 'Hét platform voor het hele sociale domein'

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Zorg & Welzijn Jaarcongres 10 september 2013 'Hét platform voor het hele sociale domein' создатель Mind Map: Zorg & Welzijn Jaarcongres 10 september 2013 'Hét platform voor het hele sociale domein'

1. Handleiding

1.1. takken openklappen

1.2. link

1.3. notities

1.4. attachement

2. Plenair programma

2.1. Opening

2.1.1. Marike Vroom

2.1.2. notities

2.1.2.1. welkom!

2.1.2.2. deelnemers

2.1.2.2.1. ouderenzorg

2.1.2.2.2. jeugdzorg

2.1.2.2.3. gemeentes

2.1.2.2.4. adviesbureaus

2.1.2.2.5. GGZ

2.1.2.2.6. vrijwilligerscentrale

2.1.2.2.7. ...

2.1.2.3. vandaag: antwoorden op vragen!?

2.2. Beroep doen op informele zorg

2.2.1. Dr. Martin Stam

2.2.2. presentatie

2.2.3. notities

2.2.3.1. vanaf 90er jaren: het moet anders

2.2.3.1.1. te weinig steun voor betrokkenen

2.2.3.1.2. wat doen outreachend werkers?

2.2.3.1.3. aansluiten bij leef-/belevingswereld van mensen in precaire omstandigheden

2.2.3.1.4. maar waarom werden problemen niet opgelost?

2.2.3.2. 2009: 'Welzijn nieuwe stijl'

2.2.3.2.1. outreachend werken werd main stream

2.2.3.2.2. gemeenten staan dichter bij burgers ...

2.2.3.2.3. fabrieksmatig: verkeerd bezig geweest

2.2.3.2.4. kansen voor verandering!

2.2.3.3. BOS

2.2.3.3.1. van binnen

2.2.3.3.2. van onderen

2.2.3.3.3. samen

2.2.3.4. vragen

2.2.3.4.1. wijkteams zijn weer een panacee

2.2.3.4.2. professionals en informele zorg?

2.2.3.4.3. van beleid vanuit de tekentafel naar ???

2.2.3.4.4. BOS principe - referentie

2.2.3.4.5. inrichten werkprocessen

2.2.3.4.6. gemeentelijke aanbestedingen verlopen moeizaam ...

2.2.3.5. [email protected]

2.2.3.6. link naar lectoraat 'Outreachend werken en innoveren'

2.3. Zelfredzaamheid aanboren

2.3.1. Lilian Linders

2.3.2. presentatie

2.3.3. artikel 1

2.3.4. artikel 2

2.3.5. notities

2.3.5.1. in eigen kracht staan

2.3.5.1.1. roept allergie op ...

2.3.5.2. terug naar 'zelfredzaamheid'

2.3.5.2.1. cappucino

2.3.5.2.2. meer druk op informele zorg

2.3.5.2.3. niet geleerd / lastig om om hulp te vragen

2.3.5.2.4. nu opeens bij buren/kindern aankloppen

2.3.5.2.5. eigen regie

2.3.5.3. boodschap en allergie

2.3.5.3.1. zelfredzaamheid

2.3.5.3.2. regie van mensen versterken

2.3.5.3.3. niet organiseren op basis van bv. postcodes, wijken ...

2.3.5.3.4. organiseren op basis van netwerken betroffenen

2.3.5.4. conclusies

2.3.5.4.1. mensen leren vragen

2.3.5.4.2. uitgaan van realiteit burger

2.3.5.4.3. cultuurverandering

2.3.5.5. vragen

2.3.5.5.1. tijd nemen: hoe zit het

2.3.5.5.2. hoe gaan we gedachtegang burger veranderen?

2.3.5.5.3. hoe bereik je burger die zich verschanst?

2.3.5.5.4. niet binnenstappen om te zorgen maar om te vragen

2.4. Samenwerking versterken

2.4.1. Prof. Dr. Roelof Hortulanus

2.4.2. presentatie

2.4.3. notities

2.4.3.1. klik tussen mensen helpt!

2.4.3.2. noodzaak samenwerking

2.4.3.2.1. verworvenheden staan der discussie

2.4.3.2.2. gegeneraliseerde solidariteit

2.4.3.2.3. burenhulp opwaarderen

2.4.3.2.4. transitie

2.4.3.3. noodzaakscenario

2.4.3.3.1. we zijn te

2.4.3.3.2. statistisch onderbouwd

2.4.3.3.3. nadenken over

2.4.3.3.4. consequenties voor beleidsintrumentarium

2.4.3.3.5. organisatorische vormgeving

2.4.3.4. types denken worden 'ingeruild'

2.4.3.4.1. mensen kunnen meervoudig handelen

2.4.3.4.2. gemeente

2.4.3.4.3. professional

2.4.3.4.4. aard samenwerking is gevolg van

2.4.3.5. dilemma's

2.4.3.5.1. inhoudelijk

2.4.3.5.2. -

2.5. Sociale domein in transitie

2.5.1. Prof. Dr. Jan Telgen

2.5.2. presentatie

2.5.3. notities

2.5.3.1. positieve kansen transitie?

2.5.3.1.1. bed opschudden!

2.5.3.2. gemeente verandert

2.5.3.2.1. zitten op vulkaan

2.5.3.2.2. geld

2.5.3.2.3. het gaat toekomstig voor 55% over sociaal beleid!

2.5.3.3. waarschuwingen

2.5.3.3.1. wissels zetten

2.5.3.3.2. sturingsvraag?

2.5.3.3.3. substitutie

2.5.3.3.4. monopsonie

2.5.3.4. 5 modellen

2.5.3.4.1. beleidsarm invoeren

2.5.3.4.2. Stipter

2.5.3.4.3. integratie met indicatie

2.5.3.4.4. wijkgericht contracteren/werken

2.5.3.4.5. regisseursmodel

2.5.3.5. contracten

2.5.3.5.1. resultaten

2.5.3.5.2. niet handelingen

2.5.3.6. vragen

2.5.3.6.1. wijkgericht

2.6. Sociaal Domein van de toekomst

2.6.1. Hans van Ewijk

2.6.1.1. Sociaal Bestek

2.6.1.1.1. adviseurs hebben gewonnen...

2.6.1.2. opstellen

2.6.1.2.1. vermogen om te dromen

2.6.1.2.2. juweeltjes

2.6.1.2.3. rode draad

2.6.1.2.4. overheid

2.6.1.2.5. burger

2.6.1.2.6. ICT

2.6.1.2.7. doen

2.6.2. debat

2.6.2.1. Ray Geerling

2.6.2.1.1. -

2.6.2.2. Susan van Klaveren

2.6.2.2.1. -

2.6.2.2.2. visie

2.6.2.3. Kees Verhaar

2.6.2.3.1. -

2.6.2.3.2. visie

2.6.2.4. Bart van der Velpen

2.6.2.4.1. -

2.6.2.4.2. visie

2.6.2.5. Maarten Bergman

2.6.2.5.1. -

2.6.2.5.2. visie

2.6.2.6. Joost van Ravesteyn

2.6.2.6.1. -

2.6.2.6.2. visie

2.6.2.7. Bart Leurs

2.6.2.7.1. -

2.6.3. debatnotities

2.6.3.1. kernvraag: hoe realiseren we de droom?

2.6.3.2. weg zoeken naar praktische werkelijkheid!

2.6.3.2.1. geniet van de grote verandering in het sociale domein

2.6.3.3. verandering noodzakelijk voor relatief kleine groep probleemmensen???

2.6.3.3.1. toename problematiek

2.6.3.3.2. meer uitgaan van wat mensen nodig hebben

2.6.3.3.3. fit dient centraal te staan

2.6.3.3.4. multiproblematiek kost veel energie

2.6.3.3.5. veranderen we sociaal domein voor kleine groep?

2.6.3.3.6. wij, ons, ...

2.6.3.3.7. harde drijfveer is toch nog steeds geld

2.6.3.3.8. rol overheid?

2.6.3.3.9. consequenties voor senioren

2.6.3.3.10. huidig referentiekader verlaten!

3. Themapaden

3.1. Beroep doen op informele zorg

3.1.1. Dr. Martin Stam

3.1.2. Workshop 1.1 Opzetten van een duurzaam informeel netwerk

3.1.2.1. Aura de Klyn

3.1.2.1.1. LinkedIn

3.1.2.1.2. Website

3.1.2.1.3. Blog

3.1.2.2. notities

3.1.2.2.1. vandaag: burgerschap

3.1.2.2.2. wijkbewoners

3.1.2.2.3. informeel zorgnetwerk

3.1.2.2.4. grondbeginselen

3.1.2.2.5. 7 stappen

3.1.2.2.6. voorbeeld: maatjesproject

3.1.2.2.7. vragen

3.1.3. Workshop 1.2 Naoberzorg als verbindende schakel in de buurt! Deel 1

3.1.3.1. Hilde Glessner

3.1.3.2. Karin van der Plas

3.1.3.3. Anita Peters

3.1.3.4. presentatie

3.1.4. Workshop 2.1 Naoberschap als verbindende schakel in de buurt! Deel 2

3.1.4.1. Hilde Glessner

3.1.4.2. Karin van der Plas

3.1.4.3. Anita Peters

3.2. Zelfredzaamheid aanboren

3.2.1. Lilian Linders

3.2.2. Workshop 1.3 PiëzoMethodiek: zelfredzaam en wederkerig

3.2.2.1. Mirjam van Bijnen

3.2.2.2. Janita Volders

3.2.2.3. presentatie

3.2.3. Workshop 2.2 U krijgt iedereen in beweging

3.2.3.1. Thomas Hofmans

3.2.3.2. Chris Smallenbroek

3.2.3.3. Elselien de Wolf

3.2.4. Workshop 2.3 Samensturing moet u niet voorzichtig doen ...

3.2.4.1. Mariska Minnen

3.2.4.2. Sidney van Zeggelaar

3.2.4.3. factsheet

3.3. Samenwerking versterken

3.3.1. Prof. Dr. R.P. Hortulanus

3.3.2. Workshop 1.4 Sociale teams en de Utrechtse aanpak

3.3.2.1. Ingrid Horstik

3.3.2.2. Erik Vermathen

3.3.3. Workshop 1.5 Gluren bij de buren Winnaar Appeltjes van Oranje

3.3.3.1. Jan Dijkstra

3.3.3.2. Feikje van der Lei

3.3.4. Workshop 2.4 Samenwerken, het kan maar hoe?

3.3.4.1. Lisette Bloemendaal

3.3.4.2. Erna Mensen

3.3.4.3. presentatie

3.4. Sociale domein in transitie

3.4.1. Prof. Dr. Jan Telgen

3.4.2. Workshop 1.6 Doen wat nodig is én goed is goed genoeg

3.4.2.1. Cees Voorthuizen

3.4.2.2. Anita Ekas

3.4.3. Workshop 2.5 Kans en Krachtspel

3.4.3.1. Wianne Brandt

3.4.3.2. Heleen van Loenen

3.4.3.3. presentatie

3.4.4. Workshop 2.6 Sociale transformatie: verwisseling van rollen

3.4.4.1. Maarten Loeffen

3.4.4.2. presentatie

3.4.4.3. manifest

4. De Informatiemarkt

4.1. Movisie

4.2. Vers aan tafel

4.3. Quasir

4.4. Founds NutsOhra

4.5. Cegeka

4.6. KMBV

4.7. CHE Transfer

4.8. Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht

4.9. Stade Advies

4.10. Radar

4.11. VSB-Fonds

4.12. Calibris

4.13. Terberg

4.14. Exta

4.15. i&o research

4.16. LCGW

4.17. Stimulansz

4.18. NU91

5. Een initiatief van

6. MindMapping

6.1. CreaMatics

6.2. Hans Terhurne