Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Tiimi 2 создатель Mind Map: Tiimi 2

1. Johdanto

1.1. Tiedekirjan rakenne kuvattu hyvin

1.2. Hyvin kuvattu tavoitteet ja oppimistavat

1.3. Hyvin

2. Teema 1

2.1. Selkeä rakenne ja sujuva teksti, vaikkakin sisältää kielioppivirheitä

2.1.1. New node

2.2. Ytimekkäästi kuvatut teoriat

2.3. Monipuoliset lähteet, mutta lähdemerkinnöissä virheitä

2.4. Kuvat hyvä lisä

2.5. Hyvin esitetty omaa pohdintaa

3. Teema 2

3.1. Artikkelia käsitelty monipuolisesti ja ansiokkaasti

3.2. Hyvä aloitus omalla pohdinnalla ja sen syventäminen teoriatiedolla

3.3. Reflektio olisi ollut hyvä lisä sivun loppuun

3.4. Lähdemerkinnät ok

3.5. Rakenne ja kieliasu hyvät

4. Teema 3

4.1. Uutinen mielenkiintoinen ja ajankohtainen

4.2. Luentoa on käsitelty monipuolisesti

4.3. Lähdemerkinnät ok

4.4. Reflektio puuttuu

5. Teema 4

5.1. Oma alkupohdinta ja teoria kytketty hyvin toisiinsa

5.2. Lähdeviitteet & lähdemerkinnät puuttuvat, kaikki omaa tekstiä?

5.3. Selkeä rakenne ja syvällinen aiheen käsittely

6. Pohdinta

6.1. Omat mielipiteet tuotu hyvin esiin

6.2. Hyvin esitetty kritiikkiä mm. tulevaisuuden näkökulmista

6.3. Hyvin koottu koko kurssin olennaisimmat asiat yhden otsikon alle

6.4. Selkeä rakenne ja kieliasu