בחירות בישראל 2015

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
בחירות בישראל 2015 создатель Mind Map: בחירות בישראל 2015

1. העמקת שסעים

1.1. הצפת הפערים בין האוכלוסיות השונות

1.2. בין מי למי?

2. לא כל הקלפיות נגישות לנכים

2.1. עליית הגזענות בין הקבוצות

3. קוטביות בין פלחי אוכלוסיה

3.1. השפעה על הבוחר בתעמולת בחירות

3.1.1. אי קיום טוהר הבחירות

4. פלורליזם

5. סובלנות

6. אי שוויון

7. רב תרבותיות

8. חלק גדול של האזרחים אינם ממשים את זכותם להצביע

9. יצירת אי שיויון