Stadspodium - TEGENLICHT BoZ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Stadspodium - TEGENLICHT BoZ создатель Mind Map: Stadspodium - TEGENLICHT BoZ

1. 17 SDG's

1.1. SDG 1: Einde aan armoede

1.2. SDG 2: Einde aan honger

1.3. SDG 3: Gezondheid en welzijn

1.3.1. Jong en oud aan elkaar verbinden

1.3.2. WiBoZ

1.3.3. Fort Smakelijk

1.4. SDG 4: Goed onderwijs

1.5. SDG 5: Vrouwen en mannen gelijk

1.6. SDG 6: Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

1.7. SDG 7: Duurzame en betaalbare energie

1.8. SDG 8: Fatsoenlijke banen en economische groei

1.9. SDG 9: Innovatie en duurzame infrastructuur

1.10. SDG 10: Minder ongelijkheid

1.11. SDG 11: Veilige en duurzame steden - Veilige en schone buurt

1.12. SDG 12: Duurzame consumptie en productie

1.13. SDG 13: Klimaatverandering aanpakken

1.14. SDG 14: Bescherming van zeeën en oceanen

1.15. SDG 15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

1.16. SDG 16: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

1.17. SDG 17 : Partnerships for the goals

2. Missie/visie/kernwaarden

2.1. Missie

2.1.1. een platform voor burgers om samen sociaal-maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen in en rond Bergen op Zoom te beïnvloeden.

2.2. Visie

2.2.1. fysieke plek waar burgerinitiatieven en lokale projecten een podium krijgen

2.2.2. een plek voor ideeën, inspiratie en discussies

2.2.2.1. een plek waar de transitie naar een nieuwe samenleving zichtbaar wordt en anderen aansteekt

2.2.3. m zo een gezondere stad te creëren, zowel op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

2.3. Slogan

2.3.1. Mensen uit Bergen op Zoom, laat je horen!

2.4. Kernwaarden

2.4.1. Verbindend Respectvol Betekenisvol De kracht van mensen Niet vanuit politieke of religieuze overtuiging Sociaal-maatschappelijk Duurzaamheid Diversiteit Actief & interactief

3. Thema's 2018 - 2019

3.1. Nog Nodig / acties

3.1.1. Thema's: titels vaststellen

3.1.2. Programma structuur en Data vaststellen

3.1.2.1. Ritme van 2 maanden

3.1.2.2. Overlap in periode

3.1.3. Communicatie - Templates

3.1.3.1. Checken bij

3.1.3.1.1. Wendy van Rooden - Otto

3.1.3.1.2. Gert Meeus - Otto

3.1.3.1.3. Martijn Meerman - Otto

3.1.3.1.4. Tegenlicht organisatie

3.1.3.2. Uitingen - kanalen

3.1.3.2.1. Poster

3.1.3.2.2. Facebook

3.1.3.2.3. LinkedIn

3.1.3.2.4. eMail tekst

3.1.3.2.5. Whatsapp

3.1.3.3. Maken templates

3.1.4. Lijst genodigden

3.1.4.1. Naam

3.1.4.2. Telefoonnummer

3.1.4.3. Mailadres

3.1.5. Hoe genodigden op de hoogte houden

3.1.5.1. Whatsappgroep

3.1.5.2. Millist

3.1.5.3. Facebook - liken

3.1.5.4. Anders

3.1.6. Prikkelende onderwerpen - dwarse mensen

3.1.7. Prikkelende onderwerpen - Dwarse denkers

3.2. Kickoff - 10 jaar Tegenlicht * Werktitel 'BoZ - Laat je horen' * Datum ? 25-10-2018 (donderdag) .

3.2.1. Doelen

3.2.1.1. Mensen activeren

3.2.1.1.1. Bekendheid geven aan wat stadspoduium is en doet

3.2.1.1.2. Thema's en data 2018 / 2019 bekend maken

3.2.1.1.3. Nieuwe mensen aan ons verbinden

3.2.1.1.4. Jan Rotmans voor de eerste uitzending aan boord halen

3.2.1.1.5. Enthousiasmeren, inspireren en activeren om in het nieuwe seizoen mee te doen

3.2.1.2. Bestaande initiaven breder bekend maken en zorgen dat die succesvol worden

3.2.1.2.1. Zorgen dat hier mensen aan willen meedoen

3.2.1.2.2. Platform ontwikkelen om initaitieven bekend te maken en nieuwe intiatieven aan te verbindne

3.2.1.2.3. Bestaande initiatieven inspireren met andere initiatieven uit land

3.2.1.3. Communicatie gerichter maken en eenvoudiger breed netwerk bereiken

3.2.1.4. Matches hebben per thema-avond -

3.2.1.4.1. Per avonden personen die willen helpen deze avond te oprganiseren

3.2.2. Resultaat

3.2.2.1. Primair: Lijst van personen , gekoppeld aan de een thema - avond die zij willen helpen te organiseren

3.2.2.1.1. Optioneel : Rol of bijdrage die die persoon wil leveren

3.2.2.2. Secundair: Maken van matches tussen initiatieven

3.2.3. Doelgroepen

3.2.3.1. Alle experts van 2017 / 2018

3.2.3.2. Betrokkenen van bekende initiatieven

3.2.3.2.1. Samen in de regio

3.2.3.2.2. .....

3.2.3.3. Alle aangemelde personen 2017/ 2018

3.2.3.4. Serviceclubs

3.2.3.4.1. Rotary - BoZ

3.2.3.4.2. Ronde tafel

3.2.3.4.3. .....

3.2.3.5. Gelijkgestemde Ondernemers

3.2.3.5.1. Rose-marij Middeldorp - ZepXL

3.2.3.5.2. Kees Haverkamp - Newest Industry

3.2.3.5.3. Jeroen Selsich - Proxible

3.2.3.5.4. Justin Schlee - ANVA

3.2.3.5.5. Perry Gruber - Newest Industry

3.2.3.5.6. Marc Luttikhuis - MFlow

3.2.3.5.7. Don Bezemer - DON Bureau

3.2.3.5.8. Rob Hoppenbrouwers: - Autoschadebedrijf BoZ

3.2.3.5.9. Kees Hooghiemstra

3.2.4. VPRO uitzending - 'Stilte na de Crash' - 16 sept -

3.2.5. Titel

3.2.5.1. Compassie als Oplossing

3.2.5.2. Mogelijke titels

3.2.5.2.1. Waardevolle bewegingen in BoZ en omgeving'

3.2.5.2.2. Tegenlicht Meetup BoZ ' Samen mooie veranderingen maken'

3.2.5.2.3. Samen de regio een mooiere plek maken

3.2.5.2.4. Tegenlicht Meetup BoZ - Samen burgerinitiatieven succesvol maken

3.2.5.2.5. Lokale initiatieven voor duurzaamheid, onderwijs en burgerschap ondersteunen en verbinden

3.2.5.2.6. We zijn het Zat

3.2.6. Programma

3.2.6.1. 0. Inloop en kleur bekennen

3.2.6.1.1. Initiatiefnemers herkenbaar met batch met kleur

3.2.6.1.2. Vragen waar ' inloop ' zich toe voelt aangetrokken

3.2.6.2. 1. Welkom

3.2.6.3. 2. Thema's en data komend jaar

3.2.6.3.1. 1. Thema tot leven laten komen

3.2.6.3.2. 2. Visualisatie

3.2.6.3.3. 3. Per thema - 2 pitches van bestaande initiatieven - 5 min per pitch

3.2.6.4. 3. Matchmaking

3.2.6.4.1. Ruimte verdelen in 3 thema's

3.2.6.4.2. Stands per initiatief

3.2.6.4.3. ......

3.2.6.5. Netwerkborrel met standjes van initiatieven

3.2.6.6. Vraag aan de betrokkenen

3.2.6.6.1. Data noteren in agenda

3.2.6.6.2. Communciatie kanalen : aanmelden bij whatsappgroep / maillist

3.2.6.6.3. Hoe kan je je kenneis en netwerk inzetten om thema's succesvol te maken?

3.3. 1. Inclusie, burgerschap * Werktitel 'Kom jij ook van hier? ' Wereldburger, Nederlander, Brabander, jij in jouw wijk' * Datum ? 15-11-2018 (donderdag) .

3.3.1. Mogelijke titels

3.3.1.1. Kom jij ook van hier?

3.3.1.2. Voel jij je ook een bergenaar?

3.3.1.3. Mensen uit Bergen op Zoom, laat je horen!

3.3.1.4. Hoe voel jij je hier thuis

3.3.1.4.1. Hoe leef je samen in een stad?

3.3.1.4.2. Hoe wil je samenleven in een stad

3.3.1.5. Stad en Dorp,

3.3.2. Doelen van Thema

3.3.2.1. Mensen uit BoZ en de regio met elkaar verbinden

3.3.2.1.1. De oude bergenaar

3.3.2.1.2. De nieuwe Bergenaar (van buiten)

3.3.2.2. Helder krijgen waar voel je je thuis?

3.3.2.2.1. Helder krijgen waar zit overlap, waar zit verschil (wat verbindt echt?)

3.3.2.3. Samenleven in een stad met trots, verbondenheid en burgerschap

3.3.2.3.1. Oud en Jong verbinden

3.3.2.3.2. Arm en rijk verbinden

3.3.2.4. Terugkoppeling van eerdere initiatieven en discussie geven

3.3.2.4.1. Vanuit Gemeente, rond verkiezingen inventarisatie terugkoppelen

3.3.3. Te bereiken resultaat

3.3.3.1. Inzicht geven in initaitieven: wat het is en wat het doet

3.3.3.2. Meer begrip en elkaar beter leren kennen

3.3.3.3. Helder maken waar je met welke vraag terecht kan

3.3.4. Thema's

3.3.4.1. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17

3.3.4.2. SDG 1: Einde aan armoede

3.3.4.3. SDG 2: Einde aan honger

3.3.4.4. SDG 3: Gezondheid en welzijn

3.3.4.4.1. Jong en oud aan elkaar verbinden

3.3.4.4.2. WiBoZ

3.3.4.4.3. Fort Smakelijk

3.3.4.5. SDG 4: Goed onderwijs

3.3.4.6. SDG 5: Vrouwen en mannen gelijk

3.3.4.7. SDG 11: Veilige en duurzame steden - Veilige en schone buurt

3.3.4.8. SDG 12. Responsive consumption and production

3.3.4.9. SDG 16: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

3.3.4.10. Vluchtelingenwerk

3.3.5. Mogelijke partners

3.3.5.1. Social Heroes, Gemeente BoZ, Stadlander, Stichting Doen, WijZijnTraverse, Stichting Wijkcentra Fort Smakelijk, Stichting SamenWerken, Humanitas, Taalhuis, Vluchtelingenwerk, Fris Presentaties, burgerinitiatieven, wijkagent, buurtpreventieteams

3.3.6. Initiatieven

3.3.6.1. fris

3.3.6.2. bergse rangers

3.3.6.3. samen doen

3.3.6.4. Huis openstellen - Bij Philipne de Boer

3.3.7. Locaties

3.3.7.1. Bibliotheek,

3.3.7.2. Café Atelier,

3.3.7.3. Fort Smakelijk,

3.3.7.4. Stichting SamenWerken

3.3.8. Uitzendingen

3.3.8.1. Jong in Rotterdam 2018 (werktitel) Slag aan de Donau 2017 City for Sale? 2017 Compassie als oplossing 2017

3.4. 2. Ontwikkeling, techniek, onderwijs * Werktitel 'Van kennis naar wijsheid ' * Datum ? 17-01-2019 (donderdag) .

3.4.1. Mogelijke titels

3.4.1.1. What did you learn today

3.4.1.2. Een leven lang leren

3.4.1.2.1. Maar waarom lukt we het niet

3.4.1.3. Wat leren onze kinderen op school

3.4.1.3.1. En kan de leraar zijnn ei kwijt

3.4.1.4. Wat betekent onderwijs voor ons en onze kinderen?

3.4.1.5. Van kennis naar wijsheid?

3.4.1.5.1. Door efficiency voorkomen we falen

3.4.1.5.2. Angst om het fout te doen

3.4.1.5.3. Hoge eisen aan efficiency

3.4.2. Doelstellingen thema

3.4.2.1. Wat zou onderwijs moeten opleveren?

3.4.2.1.1. Voor onze kinderen?

3.4.2.1.2. Voor ons als volwassenen?

3.4.3. Te bereiken resultaat

3.4.3.1. Verbinding leggen tussen Onderwijs (aanbod) en Vraag (bedrijven) - bij elkaar te brengen

3.4.3.1.1. Ondernemers presenteren wat zij nodig hebben

3.4.3.1.2. Scholen die meer gaan vragen wat organisaties nodig hebben

3.4.4. Thema's

3.4.4.1. SDG 1: Einde aan armoede

3.4.4.2. SDG 3: Gezondheid en welzijn

3.4.4.3. SDG 4: Goed onderwijs

3.4.4.4. SDG 8: Fatsoenlijke banen en economische groei

3.4.4.5. SDG 9: Innovatie en duurzame infrastructuur

3.4.4.6. SDG 10: Minder ongelijkheid

3.4.4.7. SDG 11: Veilige en duurzame steden - Veilige en schone buurt

3.4.4.8. SDG 12. Responsive consumption and production

3.4.4.9. SDG 16: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

3.4.5. Locaties

3.4.5.1. Bibliotheek Gebouw-T RSG ’t Rijks Markiezaats College

3.4.6. Mogelijke partners:

3.4.6.1. Social Heroes Gemeente Bergen op Zoom, RSG t Rijks Taalhuis Taal voor het Leven Walk&Talk ROC West-Brabant, Starterscentrum Louis Porquinstichting Kellebeek College Markiezaats College Concrete Valley Sabic

3.4.7. Uitzendingen:

3.4.7.1. Basisinkomen 2018 Verslaafd aan het algoritme 2018 Mensen, goden en technologie 2017

3.5. 3. Groen, natuur, duurzaamheid * Werktitel 'Wat levert groen MIJ op?' * Datum ? 28-03-2019 (donderdag) .

3.5.1. Mogelijke titels

3.5.1.1. Een duurzame, groene toekomst voor iedereen

3.5.1.2. Wat levert groen MIJ op?

3.5.2. Doelstellingen thema

3.5.2.1. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen mee kan doen

3.5.2.1.1. Mensen met een beperkte beurs zijn niet bezig met energie besparing - te ver van het bed. Mensen hebben andere problemen

3.5.2.2. Wat kan je zelf doen, goed voor het milieu , goed voor je portemonnaie

3.5.2.3. Hoe krijgen we solidariteit voor energie besparen, dieper in de maatschappij

3.5.2.4. Duurzaamheid in algemeen: Voedsel en energie - inzicht -

3.5.3. Te bereiken resultaat

3.5.3.1. Ondersteuning geven aan burgers om inzicht te geven om andere keuzes te maken: met betere voorlichting en hen ondersteunen

3.5.4. Thema's

3.5.4.1. 6, 7, 12, 13,14,15

3.5.4.2. SDG 6: Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

3.5.4.3. SDG 7: Duurzame en betaalbare energie

3.5.4.4. SDG 11: Veilige en duurzame steden - Veilige en schone buurt

3.5.4.5. SDG 12: Duurzame consumptie en productie

3.5.4.6. SDG 13: Klimaatverandering aanpakken

3.5.4.7. SDG 14: Bescherming van zeeën en oceanen

3.5.4.8. SDG 15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

3.5.5. Locaties

3.5.5.1. Natuurpodium Duurzaamheidswinkel Stadsboerderij Kleine Kievit

3.5.6. Mogelijke partners

3.5.6.1. Gemeente Bergen op Zoom Social Heroes Staatsbosbeheer EcoBoZ

3.5.7. Uitzendingen:

3.5.7.1. Groene Horizon 2018 Plastic Soep 2018 Kledingindustrie 2018 Reizen is het nieuwe roken 2018 Groene pioniers 2018

3.6. Oorspronkelijke thema's

3.6.1. 1. SDG 3: Gezondheid en welzijn -

3.6.1.1. Subthema's .

3.6.1.1.1. Oud en Jong verbinden

3.6.1.1.2. Arm en rijk verbinden

3.6.1.1.3. Gezond voedsel

3.6.1.1.4. Broodfonds

3.6.1.1.5. Toegankelijkheid voorzieningen

3.6.1.2. Initiatieven .

3.6.1.2.1. kip & Apie

3.6.1.2.2. Fort smakelijk

3.6.1.2.3. Plukroute

3.6.1.2.4. Kleine Kievit

3.6.1.3. Doelgroepen

3.6.1.3.1. Mantelzorgers

3.6.1.4. VPRO uitzending

3.6.2. 3. SDG 11: Veilige en duurzame steden - Veilige en schone buurt

3.6.2.1. Subthema's

3.6.2.2. Initiatieven

3.6.2.2.1. fris

3.6.2.2.2. bergse rangers

3.6.2.2.3. samen doen

3.6.2.3. Doelgroepen

3.6.2.3.1. bewoners gageldonk

3.6.2.4. VPRO uitzending

3.6.3. 2. SDG 4: Goed onderwijs .

3.6.3.1. Subthema's

3.6.3.1.1. Weekendschool

3.6.3.2. Initiatieven

3.6.3.2.1. debat-teams

3.6.3.3. Doelgroepen

3.6.3.3.1. onderwijsinstellingen

3.6.3.4. VPRO uitzending

3.6.3.4.1. de onderwijzer aan de macht

3.6.4. 4. Kunst en cultuur .

3.6.4.1. Subthema's

3.6.4.2. Initiatieven

3.6.4.2.1. kunstuitleen

3.6.4.2.2. bibliotheek

3.6.4.2.3. kweek

3.6.4.2.4. cafe atelier

3.6.4.2.5. studio Goudbaard

3.6.4.3. Doelgroepen

3.6.4.4. VPRO uitzending

3.6.4.4.1. cultuurbarbaren

4. 2017 / 2018

4.1. 20171116 Meetup 01 Kwestie van Vertrouwen

4.1.1. Foto's

4.2. 20180118 Meetup 02 Rendement van Geluk

4.2.1. Autoschadebedrijf BoZ - Rob Hoppenbrouwers: Kringloper werkt met mensen die tijdelijk buiten de maatschappij staan Purper Biz (2e hands kleding) - Lydia van Loon Colweghe lunchroom Halsteren Mijn SDW Guldemond fietsen en barbier, niet meer samen, nu de Koterij(Ruud, Koos/Mies en Chris) Kweek - Joyce Nieuwenhuijse Doorgeefpunt (SPullen delen) - Pierette Schoon.. Fort Smakelijk: - Kees Bronkhorst Stichting SamenWerken - gemeente ….

4.3. 20180315 Meetup 03 Hoe duur is natuur

4.3.1. Biodiversiteit (onderz. Univ. Antwerpen - Thimo Groffen Plukroute / Food4Bees - Liesbeth Rumpt Natuurpodium - Robert Delien - Coordinator Natuurpodium

4.4. 20180419 Meetup 04 Ons Gemeengoed

4.4.1. Broodfonds, Peter Koelemij Alternatief voor een dure AOV...! Eind 2013 - ruim 35 Zeeuwse ZZP'eers Samobiel: Kees Hooghiemstra Samobiel is de nieuwe meerijdienst voor dorpen. Vertrouwd, veilig, voordelig, sociaal en simpel: meerijden dorpsgenoten. WiBoZ, Michel Dons Kleinschalig wooninitiatief - Voor hun kinderen - verstandelijke beperking. Met elkaar, voor elkaar Regie hebben over zorg en wonen

4.5. 20180515 Meetup 05 Boer zoekt Voedselflat

4.5.1. ANV, Agrarische Natuur Vereniging- Henk Roefs Gemeente/Binnenstadslab - Mark Kok Aardzwam&Zo - Jolande Vermaas

4.6. 20180621 Meetup 06 Uitdagers en aanpakkers - Spijkers met Koppen

4.6.1. Duurzaamheidswinkel - Onno Eigenman, Awaereness Kollektif/ Kledingswap - Laura Suijkerbuijk EcoBoZ - Meta Vrijhoef, DeelBoz Doorgeefwinkel - Debby Valkenburg - Fris / opruimen in de wijk - Marlies van Lier en Auri Peters, Vrijwilligers informatiepunt (VIP): - Anouska Vos, vanuit Wij zijn Traverse Oererf - Barbara Veelwaard Tiny house ZuidWestBrabant - Hanneke Joosen… De Makers - Margriet Foolen.. Doe Centrum - Wij zijn Traverse Stichting Kip en Apie - Hilde Bruning

4.7. Evaluatie - Leerpunten

4.7.1. Minder uitzendingen

4.7.2. Sterker Thematisch en doelgroepgericht

4.7.3. Meer in winterperiode organiseren

4.7.4. Andere mensen / andere initatieven aan ons verbinden

5. Bewoners van Bergen op Zoom en de regio daaromheen inspireren en waardevolle initiatieven, die niet vanuit een bedrijf of de gemeente ontstaan, ondersteunen en verbinden.

6. VPRO - Tegenlicht uitzendingen aangekondigd - werktitels

6.1. Groene horizon - 16 september

6.1.1. Wat gaat er vernderen na de doorbraak van duurzaamheid?

6.1.2. Shift in '' de groene wereld'

6.1.3. Nieuwe gebouwen : Bjarke Ingels

6.2. Sustainable city

6.2.1. Boer zoekt voedselflat - vervolg met energie etc

6.2.2. Bounce 1 - Bounce 2 - Bounce 3

6.3. Big Phaama - Small Pharma - 30 sept

6.3.1. Werking pharma industry

6.3.1.1. Nieuwe medicijnen

6.3.1.2. Enorm hoge marges

6.3.1.3. Oplossingen - Focus!

6.3.1.4. Apotheker - zelf medicijnen maken

6.3.2. Discussie wanstaltige industrie

6.3.3. Ellen ' Hoen

6.4. Plastic Soup - 7 okt

6.4.1. Via crowdfunding € 29 mln voor opruimen plastic soup

6.4.2. Team 80 man

6.4.3. Boyan slat - 23 jaar

6.5. Jong in Rotterdam (14 okt)

6.5.1. Nieuwe burgerschap - trots en verbondenheid met eogen stad en wijk

6.5.2. Stadsmens van de toekomst

6.5.3. Grootstedelijke identiteit - Stedelijke sfeer in Rotterdam

6.5.4. Demografische shift

6.5.4.1. blank 50 % - donker 50 %

6.5.4.2. Jong 30 % - Ouder 70 %

6.6. Hoe voedt je een algoritme op? - 21 okt - Al geweest?

6.6.1. Hoe houden wij de regie als AI slimmer wordt dan de mens?

6.7. This is your DNA (7 nov)

6.7.1. DNA - sequency - uitlezen persoonlijk gezondheidsadvies

6.7.2. DIgitaliseren van DNA - op maat-

6.7.3. DNA bepalen Kosten van € 100.000 naar € 1.000 in paar jaar tijd

6.7.4. Estalnd - Estonia Genome center

6.8. NOVEMBER - DECEMBER

6.8.1. Basis inkomen

6.8.2. Kleding industrie / vervuiling etc

6.8.3. Klus economie

6.8.4. Amazon - platform economie

6.8.4.1. Digital Mechanical Turk

6.8.4.2. Wat kan je daarvan leren