Flytinger og Placering

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Flytinger og Placering создатель Mind Map: Flytinger og Placering

1. Første koordinat er når man har et koordinatsystem og man har den højre side af koordinatet, man spejler først, det er derfor det hedder første koordinat. Man kan forklarer det sådan her: Anden(2.) og system.

2. Et punkt er jo fx sådan at man kan jo tage et koordinatsystem og tage (5,9) og sætte et punkt der hvor man kan forklare det sådan her koordinatsystem (8,9) og prik

3. Et Koordinatsystem er ligesom det hvor man kan lære alt om Flytninger og Placering .Man kan forklare det sådan her: Punkt ,Tallinjer og Vinkelrette.

4. At Parallelforskyde er hvis at du har en sten og du så måske rykkerden 4 felter frem og 6 felter henad så du ved hvor langt du har rykket den man kan forklare det sådan: flytte figur og dreje

5. Symmetri er nærmest ligesom når man spejler, fordi at man skal lave en Symmetriakse hvor man fx kan lave en figur og den anden side skal være helt ens. Man kan forklare det sådan her: Ens, Mønster og Gentagelse.

6. Koordinatsystem

7. Symmetri

8. Første Akse

8.1. Første Akse er den vandrette akse som er x aksen det tal man skriver først i et koordinat er det tal fra første akse.

9. Vandret

9.1. Hvis at en ting er vandret så ligger den på siden fx et bord er vandret fordi at det er lige på siden man kan forklare det sådan omvendt lodret og horisont.

10. Lodret

10.1. Lodret er det modsatte af vandret altså fx når vi står op så står vi Lodret op man kan forklare det sådan omvendt vandret og snor

11. Symmetriakse

11.1. Symmetriakse er når man spejler en figur, så skal den blive ens på den anden side, så her spejler vi jo på en måde

12. Paralleforskyde

13. punkt

14. Andenakse

14.1. Anden akse er den lodrette akse som man også kan kaldes for y aksen det 5

15. Spejle

16. Første koordinat

17. Akse

17.1. Akse kan man forklarer sådan her: En Akse er ligesom en første akse, anden akse, tredje akse og fjerde akse.