Pr3: Kvalificeret undervisningsdifferentiering

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Pr3: Kvalificeret undervisningsdifferentiering создатель Mind Map: Pr3: Kvalificeret undervisningsdifferentiering

1. Videoklip

1.1. Værkstedsundervisning

2. Undervisningsdifferentiering i praktikken

2.1. Vores problemstilling

2.1.1. Observation som metode

2.2. Pointer fra opgaven

2.2.1. Carol Tomlinson m.fl.

2.2.2. UVM-modellen

3. Udvikling af egen praksis

3.1. Hvilke faktorer kunne have understøttet en mere kvalificeret undervisningsdifferentiering?

3.2. Hvilke konkrete tiltag kunne vi have grebet til?

4. Hvad er realistisk?

4.1. Kritik af undervisningsdifferentiering

4.1.1. Per Fibæk Lauersen

5. Perspektivering

5.1. Undervisningsdifferentiering er stadig abstrakt

5.2. Inklusionsperspektivet