Samenhang werkgroepen Professionalisering Projectmanagement

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Samenhang werkgroepen Professionalisering Projectmanagement 作者: Mind Map: Samenhang werkgroepen Professionalisering Projectmanagement

1. Werkgroep Definities / eenheid van taal

1.1. - Weten/Vastleggen wat er is - Uitbreiden, wat is de behoefte? Nieuwe methodieken, etc. - Gedragsverandering ludieke acties

2. Werkgroep Kennis & documenten ontsluiten

2.1. WAT - Type informatie (wat) (Handleiding, Presentatie, Format, etc.) - Welke manier/vorm (Artikel, Document, Afbeelding) WAAR - Welk systeem (Intranet, Netwerkschijven, Topdesk/Kennisbank, PTB HOE - Eigenaarschap - Updatefrequentie/Versiebeheer

3. Werkgroep Herschrijven TSPW

3.1. - Inhoud actualiseren & uitbreiden (Programmatisch Werken, etc.) - Gelaagdheid verwerken: Algemeen TSPW en sublaag voor OR, SO, ICT, ORG, GEB - Formats - Nieuwe methodieken

4. Toolbox Methodieken Verandering

5. Werkgroep Opdrachtgeverschap professionaliseren

5.1. Directieopgave > ‘opdrachtgericht werken en sturen’ > Casuïstiek gebruiken levert input op

5.2. MD programma (Management Development)

5.3. In- en Doorwerkprogramma (nieuwe) medewerkers

5.3.1. Module Opdrachtgever/Opdrachtnemer training ontwikkelen (afhankelijk mandaat)

5.3.2. Basis TSPW/PMC in gemeentebrede introductie (voor iedereen)

5.4. Eigen ervaringen PPI > actie

6. PMC club van PPI

6.1. Bestaande dagdeeltraining TSPW/PMC (diferentieren naar niveau en rol deelnemers)

7. Procesbegeleiding

8. Werkgroep Introductiepakket nieuwe medewerkers PPI & Buddiesysteem

8.1. - Wat specifiek PPI? - Wat in gemeentebrede introductie? - Echt koppelen van nieuwe medewerkers aan buddie binnen PPI

9. Strategiegroep PPI

10. Relatiebeheer PPI (accountmanagement)

11. Functioneel beheer PTB

12. Werkgroep Handboek professionaliseren

12.1. Gelaagdheid

12.1.1. Bierviltje omschrijving (Pitch)

12.1.2. Nadere omschrijving (Dubbele A4)

12.1.3. Werkinstructie/Handboek (Details)

12.2. - Dubbele info? filteren op 1 plek - Specifieke PPI info, niet info die al op andere plekken zijn - Naast algemeen deel specifiek maken per vakgebied (SO, OR, ICT, ORG, GEB)

13. Werkgroep Menukaart en Infographic vervaardigen

14. Heidag PMO'ers (rol verstevigen)

15. Werkgroep De basis op orde brengen

15.1. - Wat valt er nog in deze werkgroep? Alles wat buiten de scope van de andere valt? - Communicatie tussen PPI en partners - Hoe weet ik dat ik de laatste versie heb? - Wie is verantwoordelijk eigenaar van dit item? - Check op inhoud, doornemen van stukken, kloppen ze nog met de werkelijkheid? Wat moet aangepast worden?