马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
PDG 作者: Mind Map: PDG

1. Prestatie 1

1.1. Leerarrangement

1.1.1. Studiehandleiding studenten

1.1.1.1. Leerdoelen & uitkomsten

1.1.1.2. Voorkennis & Kwalificatiedossier

1.1.1.3. Relevantie beroep / functioneren maatschappij

1.1.1.4. Overzicht kernbegrippen uit de theorie / vakvaardigheden en methodieken

1.1.1.5. Toetsing (producten) & beoordeling

1.1.1.6. Planning (lesmomenten, begeleide en onbegeleide momenten)

1.1.1.7. Plaats van arragement in curriculum, relatie met aventus

1.1.2. Docentenhandleiding

1.1.2.1. Draaiboek van gehele arrangement

1.1.2.2. Overzicht van de materialen

1.1.2.3. De toets / eindopdracht met beoordelingsmodel

1.1.2.4. 2 / 3 lessen tot in detail uitgewerkt

1.1.2.4.1. Didactische analyse

1.1.2.4.2. Organisatie vd lessen

1.1.3. Verantwoording

1.1.3.1. Pedagogisch didactische keuzes m.b.t. leerdoelen

1.1.3.1.1. Werkvormen

1.1.3.2. Gebruikte theorie en literatuur

1.1.3.2.1. Titels/Sites

1.1.3.2.2. Welke manier gebruikt en waaro?

1.1.4. 7 maart Inleveren

2. Prestatie 2

2.1. studenten instrueren en begeleiden

2.1.1. Stap 1: BEELDOPNAMES MAKEN

2.1.1.1. selecteren van fragmenten

2.1.1.1.1. Opstart van de les

2.1.1.1.2. Klassikaal moment

2.1.1.1.3. Instructie

2.1.1.1.4. Begeleiden groepjes

2.1.1.1.5. Nabespreking opdracht

2.1.1.1.6. Afsluiten van de les

2.1.2. stap 2: Analyse en verbeterpunten

2.1.2.1. Bekijk fragmenten met je leerteam & coach

2.1.2.1.1. PEDAC formulier

2.1.2.2. Analyse sterke en zwakke punten

2.1.2.2.1. Instructie

2.1.2.2.2. Management

2.1.2.2.3. Begeleidingsvaardigheden

2.1.2.2.4. Betrokkenheid studenten

2.1.2.3. Inzichten adolescentie / mbo-doelgroep / diversiteit / groepsdynamica

2.1.2.4. De zes rollen van de leraar

2.1.2.5. MAKEN ANALYSERAPPORT

2.1.2.5.1. max. 3 werkpunten waarin ik mezelf wil verbeteren

2.1.2.5.2. PvA benoemen

2.1.3. 17 januari - Inleveren eerste analyse

2.1.4. Stap 3: Werken aan verbeterpunten

2.1.4.1. Vooraf plannen

2.1.4.2. Achteraf evalueren

2.1.4.3. Gebruik reflectie instrumenten / verzamel bewijzen

2.1.4.4. Gebruik observaties / feedback van studenten / leertem / coach of collega's.

2.1.5. Stap 4: Nieuwe opname maken

2.1.5.1. Verbeterde lesmomenten verzamelen

2.1.5.2. Reflectie + Bewijzen verzamelen

2.1.5.3. Conclusie schrijven

2.1.5.4. Verslag prestatie 2 + link literatuur

2.1.6. 27 juni - Inleveren!

3. Prestatie 3

3.1. Beroepsproduct

3.1.1. Stap 1: Oriënteren op de opdracht

3.1.1.1. Verwerft en bespreekt opdracht

3.1.1.2. Verkennen van het probleem

3.1.1.3. Aanleiding + context

3.1.2. Stap 2: Verkennen

3.1.2.1. Formuleer onderzoeksvraag

3.1.2.2. 27 juni concept onderzoeksopzet klaar

3.1.2.3. Literatuuronderzoek

3.1.2.4. Praktijkverkenning

3.1.2.5. Beantwoorden deelvragen

3.1.2.6. Eindconclusie

3.1.3. Stap 3: Ontwerpen & Ontwikkelen

3.1.3.1. Formuleert ontwerpseisen

3.1.3.1.1. Randvoorwaarden

3.1.3.1.2. Kwaliteitseisen

3.1.3.2. Onderbouwing ontwerp

3.1.3.3. Ontwikkelen

3.1.3.3.1. Voor wie?

3.1.3.3.2. Hoe?

3.1.3.4. Bespreken met opdrachtgever

3.1.3.5. Ontwikkelen volgens ontwerpeisen

3.1.4. Stap 4: Evalueren & Reflecteren

3.1.4.1. Presenteert beroepsproduct

3.1.4.2. Evalueert beroepsproduct

3.1.4.3. Reflectie

3.2. 12 december 2019 inleveren

4. Handelingsdelen / Logboek

4.1. Bijhouden lesinhoud

4.2. Bijhouden leerproces

4.3. Bijhouden huiswerkopdrachten

4.4. POP1

4.5. POP2

5. Intakeportfolio

6. Presentatieportfolio & Assessment

6.1. Portfolio

6.1.1. Laat zien of je competenties hebt behaald

6.2. Ontwikkelingsportfolio

6.2.1. Inleveren 28 maart

6.3. Eindassesment

6.3.1. 9 januari 2020

6.3.2. Specfiek deel

6.3.2.1. Vak-inhoudelijk

6.3.2.1.1. Opgedane Kennis & Kunde

6.3.2.1.2. Toepassing / toekomst

6.3.2.1.3. Oplevering

6.3.2.1.4. Voorbeelden

6.3.2.1.5. Bewijsmateriaal

6.3.2.2. Vak-didactisch

6.3.2.2.1. Opgedane Kennis & Kunde

6.3.2.2.2. Toepassing / toekomst

6.3.2.2.3. Oplevering

6.3.2.2.4. Voorbeelden

6.3.2.2.5. Bewijsmateriaal

6.3.2.3. Vak-pedagogisch

6.3.2.3.1. Opgedane Kennis & Kunde

6.3.2.3.2. Toepassing / toekomst

6.3.2.3.3. Oplevering

6.3.2.3.4. Voorbeelden

6.3.2.3.5. Bewijsmateriaal

6.3.2.4. Professional

6.3.2.4.1. Ontwikkeling vs. bekwaamheidseisen

6.3.2.4.2. Voorbeelden

6.3.2.4.3. Bewijsmateriaal

6.3.3. Algemeen deel

6.3.3.1. Terugblik (grote lijn) eigenn ontwikkeling

6.3.3.2. Vooruitblik: wat wil je leren en hoe ga je dat doen?

6.3.3.3. Visiebeschrijving

6.3.3.3.1. Eigen ervaringen