Evolución del computador

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Evolución del computador 作者: Mind Map: Evolución del computador

1. Generaciones del Computador

1.1. Móvil 1973

1.1.1. Apple 1976

1.1.1.1. Windows 1985

2. Calculadora mecánica (1624 D.C)

3. Ábaco (1500 D.C)

4. Computador ABC(1937)

5. Máquina analítica (1816)

6. Mark 1 (1944)

7. Máquina eléctrica (1831)

8. La tabuladora (1896)

9. Computador EDVAC (1945)

10. Computador ENIAC (1946)

10.1. IBM (1951)

11. Laptop 2010