La selecció de la realitat

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
La selecció de la realitat 作者: Mind Map: La selecció de la realitat

1. Angulació

1.1. Presa a ran

1.2. Angle aberrant

1.3. Angle nadir

1.4. Angle zenital

1.5. Angle contrapicat

1.6. Angle picat

1.7. Angle normal o mig

1.7.1. Frontal

1.7.2. Tres quarts

1.7.3. Perfil o lateral

2. Composició

2.1. Centre d'interès

2.1.1. MOTIU

2.1.2. FONS

2.1.3. MARGE

2.2. Línies dominants

2.2.1. LÍNIA DE L'HORITZÓ

2.2.2. LÍNIES DIAGONALS

2.3. Composició clàssica i regla dels terços

2.4. Mirada i moviment

2.5. Equilibri i pes visual

3. Enquadrament

3.1. Camp i fora de camp

3.1.1. CAMP: Resta dins el camp de visió de la càmara

3.1.2. FORA DE CAMP: queda fora el camp de visió de la càmera

3.2. Format

3.2.1. ENQUADRAMENT HORITZONTAL

3.2.2. ENQUADRAMENT VERTICAL

3.2.3. ENQUADRAMENT INCLINAT

3.3. Plans

3.3.1. Primeríssim primer pla

3.3.2. Primer pla

3.3.3. Pla mig

3.3.4. Pla americà o tres quarts

3.3.5. Pla sencer

3.3.6. Pla conjunt

3.3.7. Pla general

3.3.8. Gran pla general

4. Enfocament

4.1. Desenfocament

4.2. Profunditat de camp

4.3. Transfocus

4.3.1. ENFOCAMENT SELECTIU

5. Il·luminació

5.1. Llum

5.1.1. Llum del migdia

5.1.2. Llum del matí

5.1.3. Llum del capverspre

5.2. Textura

5.2.1. Llum dura

5.2.2. Llum plana

5.3. Color