Salland Ziekenhuis

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Salland Ziekenhuis 作者: Mind Map: Salland Ziekenhuis

1. Samenwerking met andere ziekenhuizen

2. Visie & misie

2.1. Klantegericht

2.2. Betrokken

2.3. Bereikbaar

2.4. Behulpzaam

2.5. Deskundig

2.6. Persoonsgerichte zorg bieden

3. structuur

3.1. Rvd: Lodewijk witteveen

3.2. Rvt: 5 personen

3.3. Medezeggenschap/overleg organen: Geïntegreerd Bestuur Medische Staf (GBMS), Ondernemingsraad (OR), Verpleegkundige Advies Raad (VAR) , Cliëntenraad (CR)

3.4. Service centers: facilitair bedrijf, ICT & techniek en Kliniek

3.5. Resultaatverantwoordelijke eenheid: zorggroep 1,2,3,4

3.6. HRM: De afdeling HRM van Salland Ziekenhuis bestaat uit een HR-manager, negen HR-adviseurs, een HR-stagiaire, twee recruiters, een recruiter stagiaire, vier medewerkers voor Matchpoint (interne uitzendbureau), vijf medewerkers planning en twee HR-secretaresses (25)

3.7. Teaching Hospital Duindrecht: ondersteuning van opleidings- en onderzoeksfuncties, kenniscentrum

4. cultuur:

4.1. Hiërarchisch

4.2. Werken volgens protocollen

4.3. Geformaliseerde gestructureerde werkomgeving

4.4. Standaardisatie van werkprocessen

4.5. Professionals

4.6. Formele regels en beleidstukken

4.7. Complexiteit --> onderlinge afstemming

4.8. HRM

4.8.1. Adviserende rol

5. Ontwikkeling

5.1. Zorgkosten stijgen

5.2. Financieel personeelsprobleem

5.3. Leeftijd stijgt -> chronische ziekten

5.4. ontwikkeling 1: technologie

5.5. Ontwikkeling 2: meer kortdurende opnames

5.6. Ontwikkeling 3: toenemend belang van ketenzorg

5.7. Ontwikkeling 4: complexiteit ziekte --> complexiteit van zorg

6. Probleemanalyse:

6.1. Rvd: omgaan met ontwikkelingen, 2 jaar geleden verbeterprogramma (directeuren) opgezet

6.2. Medezeggenschap: bezwaar verbeterprogramma's.

6.3. Visie & strategie: visie en strategie word niet ervaren en gedeeld over organisatie. HRM nog geen beleid uitgewerkt.

6.4. taakgerichte leiderschapsstijl: Deze stijl sluit aan bij de financiële uitdagingen waar het ziekenhuis voor staat

6.5. THD: de regie-nemende hbo-verpleegkundige, verpleegkundigen voelen zich niet gewaardeerd.

6.6. Managers grip op mensen kwijt en organisatie kwijt

6.7. Staf en de lijn pakt niet de missie op.

6.8. Cultuur mismatch? (organisch/mechanisch