Теорія і практика перекладу

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Теорія і практика перекладу 作者: Mind Map: Теорія і практика перекладу

1. Задіяні особи

1.1. Керівництво

1.1.1. Кафедра перекладу, аудиторія 219

1.1.2. Розробник курсу: Козачук А.

1.2. Студенти

1.2.1. Cтуденти 2-го курсу ОР "Бакалавр" ОП “Переклад”

1.2.2. Студенти 1-го курсу ОР “Магістр” ОП “Мова і література” (Заочна форма навчання)

2. Ресурси та нормативні документи

2.1. Програма курсу

2.2. Навчальні посібники

2.2.1. Основна література

2.2.2. Додаткова література

2.3. Електронний навчальний курс

3. Тематичний план

3.1. Студенти 2-го курсу ОР “Бакалавр”

3.1.1. Навчання

3.1.1.1. Модуль 1. Поняття перекладу та теорія перекладу

3.1.1.2. Модуль 2. Основи майстерності перекладача

3.1.1.3. Модуль 3. Жанрові теорії перекладу

3.1.2. Підсумковий контроль

3.1.2.1. Захист курсової роботи

3.1.2.2. Іспит