马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Noémi 2020/2021 作者: Mind Map: Noémi 2020/2021

1. Fizika

1.1. Mennyiségek

1.1.1. Alap

1.1.2. Származtatott

1.2. SI

1.3. Sűrűség

1.3.1. Tömeg, térfogat és sűrűség összefüggése

2. Angol

2.1. Igeidők

2.1.1. I do

2.1.2. I am doing

2.1.3. I did

2.1.3.1. v2

2.1.3.1.1. IRREGULAR VERBS!!!

2.1.4. NOW and THEN

2.2. Névelők

2.2.1. THE használata

2.3. Főnevek

2.3.1. [C]

2.3.2. [U]

3. Matematika

3.1. Számok normálalakja

3.1.1. 1-nél nem kisebb számok

3.1.2. 0 és 1 közé eső számok

3.2. Hatványozás

3.2.1. Azonosságok

3.2.1.1. Negatív egész kitevőjű hatványok

3.3. Százalékszámítás

3.3.1. Szöveges feladatok

3.3.1.1. Növekedés

3.3.1.2. Csökkenés

3.4. Függvények

3.4.1. Elsőfokú

3.4.1.1. Ábrázolása

3.4.1.2. Elemzése

3.4.2. Abszolútértékes

3.4.2.1. Ábrázolása

3.4.2.2. Elemzése

3.4.3. Másodfokú

3.4.3.1. Ábrázolása

3.4.3.2. Elemzése