Onderdelen leerplan geschiedenis 2de graad ASP

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Onderdelen leerplan geschiedenis 2de graad ASP 作者: Mind Map: Onderdelen leerplan geschiedenis 2de graad ASP

1. INLEIDING

1.1. Vormende waarde van de geschiedenis als discipline

1.2. De drie componenten van historische vorming

2. BEGINSITUATIE

2.1. Situering van het vak geschiedenis in de tweede graad

2.2. Geschiedenis tweede graad ASO/TSO

3. Algemene doelstellingen

3.1. Algemene doelstellingen voor de drie graden

3.2. Algemene doelstellingen voor de tweede graad: verdere ontwikkeling van het historische denken en de historische vorming

3.3. 'Historisch' denken over het verleden

3.4. Progressie in het 'historisch' denken

4. Leerplandoelstellingen in de tweede graad

4.1. Historische kennis

4.2. Verantwoording en criteria

4.3. Doelstellingen

4.4. Historisch inzicht

4.5. Verantwoording en criteria

4.6. Doelstellingen

4.7. Historische attitudes

4.8. Verantwoording en criteria

4.9. Doelstellingen

5. Leerinhouden

5.1. Keuze van leerinhouden

5.2. Algemene omschrijving

5.3. Criteria

5.4. Ordening van de leerinhouden

5.5. Algemene omschrijving

5.6. Criteria

6. Pedagogische-didactische wenken

6.1. Leerplan en opvoedingsproject

6.2. Differentiatie

6.3. Onderzoekend leren

6.4. Actieve leer- en onderwijsstrategieën

6.5. Toegenomen abstraheringsvermogen

6.6. Geleid onderzoek

6.7. Naar zelfstandig onderzoek

6.8. Reproductiegericht leren

6.9. Zelfstandig werk

6.10. Paradoxale beginsituatie

6.11. Strategie

6.12. Mogelijkheden

6.13. Evaluatie

6.14. Doel

6.15. Evaluatie overstijgt in de tweede graad hoe langer hoe meer het evenementiële en het reproductieve

6.16. Hoe de kwaliteit van de vraagstelling bewaken?

6.17. Vragenlijst bij de voorbereiding en reflectie van evaluaties

6.18. Vakoverschrijdend werken

6.19. Jaarplannen

6.20. Vakvergaderingen

7. Minimale materiële vereisten

8. Literatuurlijst

9. Lijst van eindtermen