"Правова планета"

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
"Правова планета" 作者: Mind Map: "Правова планета"

1. Знання законів полягає не в запам’ятовування, а в розумінні їх значення

2. Забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки

3. Підвищення рівня правової освіти

4. Створення првових умов для набуття громадянами правових знань