Dataindsamling

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Dataindsamling 作者: Mind Map: Dataindsamling

1. Respondent

2. Kvalitative metoder

2.1. Dybdeinterview

2.1.1. Dybere indsigt i respondentens viden om emnet

2.2. Fokusgrupper

2.2.1. Kollektivt dybdeinterview

2.3. Observationer

2.3.1. Iagttage personers adfærd

2.4. "Bløde data"

3. Primære datakilder

3.1. Standard analyser

3.1.1. Omnibusanalyser

3.1.2. Panelanalyser

3.1.3. Medieundersøgelser

3.2. Ad-hoc analyser

3.3. Field research

4. Sekundære datakilder

4.1. Eksterne kilder

4.1.1. Officielle kilder

4.1.2. Officiøse kilder

4.2. Interne kilder

4.2.1. Kunde/salgsdatabase

4.3. Desk research

5. Kvantitative metoder

5.1. Personlig interview

5.1.1. Direkte og personlig kontakt

5.2. Telefoninterview

5.2.1. Analyseinstitut og via telefonopringninger

5.3. CAPI

5.3.1. Personlige interviews i hjemmet

5.4. Postalt interview

5.4.1. Udsender spørgeskemaer

5.4.2. Frankeret-svarkuvert

5.5. Elektronisk udspørgning

5.5.1. Mest udbredte interviewform

5.5.2. Sender respondenten en e-mail

5.5.3. Spørgeskema

5.5.3.1. Åbne og lukkede spørgsmål

5.5.3.2. Rangordningsspørgsmål