Service center anläggning Umeå

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Service center anläggning Umeå 作者: Mind Map: Service center anläggning Umeå

1. Förlorade kunder

1.1. Gör en kartläggning av icke trogna kunder

1.2. Kontakta kund för en enskild träff

1.3. Hör en dokumenterad behovs analys

1.4. Arbeta fram erbjudanden

1.5. Sälj in paket, tvätt, parts, service avtal.

2. Medarbetare

2.1. Avstämning varje Ao

2.2. Skapa avstämning checklista

2.3. Skapa helpdesk

2.4. Tydliggör vart/ vilket plats stöd skall tas på.

2.5. Kontrollera att Ratthängare skrivs på alla bilar

2.6. Tydliggör upparbetning / förtjänst mot mek

2.7. Ta fram omsättningsmål / mek/ rsd

2.8. Synliggör försäljning och kostader på info tv

2.9. Tydliggör arbetsbeskrivning och uppdrag

2.10. Städa kundyta / check varje torsdag

3. Kunder på säljyta

3.1. Se kund, hälsa, ge ett stabilt kroppsspråk,

3.2. Lyssna, vad är behovet,

3.3. Gör ett kund analyserat behov

3.4. Kan vi ge kunden en översyn, besked om service tillfälle.

3.5. Boka tid med AO i planering kalender

3.6. Kan vi erbjuda akuttid dag 0

3.7. Tacka kund för besöket.

4. Återkoppling

4.1. Skall ske på alla Ao

4.2. Skall ske vid avstämd AO

4.3. Ratthängare

4.4. Samtal efter rep till kund ( en vecka senare)

4.5. New Topic

5. Telefonsamtal

5.1. Se över inflöde struktur.

5.2. Ta fram telefonlista för vidare koppling

5.3. Intern telefoner

5.4. Endast utgående samtal från servicesäljate

6. Spring i driftyta

6.1. Mekaniker skall gå endast till Teamledare