Hoe kan ik goed communiceren voor een groep?

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Hoe kan ik goed communiceren voor een groep? 作者: Mind Map: Hoe kan ik goed communiceren voor een groep?

1. Kanaal = mijn stem

1.1. Do's

1.1.1. Rustige ademhaling

1.1.2. Luid en duidelijk spreken

1.1.3. Goede intonatie

1.1.4. Pauzes

1.2. Don'ts

1.2.1. Speedy Gonzalez

1.2.2. Eentonigheid

1.2.3. Stem verheffen / roepen

2. Medium = waar ik ben

2.1. Do's

2.1.1. Toegankelijkheid

2.1.2. Elk zijn eigen plek

2.1.3. Actie!

2.1.4. Goed materiaal

2.1.5. Gebruik van media

2.1.5.1. Beamer

2.1.5.2. Bord

2.1.5.3. Luidsprekers

2.2. Don'ts

2.2.1. Tegelplakker

2.2.2. Altijd klassieke klasopstelling

3. Boodschap = wat ik zeg

3.1. Do's

3.1.1. Positief communiceren

3.1.2. Structuur

3.1.3. Herhaling

3.1.4. Variatie

3.1.5. Aanschouwelijkheid

3.1.6. Aandachtstrekkers

3.1.7. Doelgerichtheid

3.2. Don'ts

3.2.1. Chaos

3.2.2. Woordenoverdosis

3.2.3. Gebiedende wijs

4. Ontvangers = mijn publiek

4.1. Do's

4.1.1. Aandacht voor elke leerling

4.1.2. Bezint eer ge begint: ken je publiek

4.1.3. Inspelen op het publiek

4.1.4. Interactie stimuleren

4.1.5. Feedback door vragen te stellen

4.1.6. Afspraken maken

4.2. Don'ts

4.2.1. De bal, niet de man

4.2.2. Afbrekende kritiek

5. Ruis = mijn uitdagingen !

5.1. Hoe omgaan met ruis in de klas?

5.1.1. Oorzaak

5.1.1.1. Rumoerigheid

5.1.1.2. Aandachtzoekers

5.1.1.3. Babbelaars

6. Ik = zender

6.1. Do's

6.1.1. Enthousiaste uitstraling

6.1.2. Positieve ingesteldheid

6.1.3. Open houding

6.1.4. Actief luisteren

6.1.5. Rust uitstralen: "zen"

6.1.6. Oogcontact

6.1.7. Congruente mimiek

6.2. Don'ts

6.2.1. Eenrichtingsverkeer

6.2.2. Gesloten houding

6.2.3. Ontmoedigende houding naar leerlingen toe (bv. zuchten)