Functioneringsgesprek

Project Control, Project Closing, Timeline template

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Functioneringsgesprek 作者: Mind Map: Functioneringsgesprek

1. Doel

1.1. Beheersmatig

1.1.1. Wat te doen in het kader van personeelsbeleid?

1.1.2. Wat hebben we in huis?

1.1.2.1. Mogelijke opvolging

1.2. Ontwikkelen medewerkers

1.3. Aandacht en motivatie van medewerkers

1.4. Afstemmen organisatie en persoonlijke doelstellingen

2. Kenmerken

2.1. Kijk naar heden en toekomst

2.2. Niet gekoppeld aan salaris

2.3. Twee-richtingsgesprek gericht op kwaliteit van werk en medewerkers

2.4. Evaluatie gespek

2.4.1. Doel: toekomstig functioneren verbeteren

2.4.2. Vaststellen huidige kwaliteit

3. Fasen

3.1. Voorbereiden

3.1.1. Gesprek regelen

3.1.1.1. Afspraak maken

3.1.1.1.1. Afspraak in ... ... ... maken

3.1.1.1.2. Afspraak schriftelijk bevestigen

3.1.1.1.3. NB. Plan als leidinggevende niet te veel afspraken achter elkaar.

3.1.1.2. Geschikte ruimte organiseren

3.1.1.3. Voldoende tijd in agenda reserveren

3.1.2. Gesprek voorbereiden

3.1.2.1. Eerdere afspraken doornemen

3.1.2.1.1. Wat is nagekomen?

3.1.2.1.2. Wat is niet nagekomen?

3.1.2.2. Oordeel over een lange periode, niet allee de laatste weken.

3.1.2.3. Beoordeling hangt samen met de functie

3.1.2.4. Ken de functiebeschrijving

3.1.2.4.1. Neem de functiebeschrijving mee naar het gesprek

3.1.2.5. Vul het digitale formulier in

3.1.2.5.1. Kijk naar ieder criterium apart

3.1.2.5.2. Sla je gegeens goed op

3.2. Het gesprek

3.2.1. Inleiding

3.2.1.1. Social talk

3.2.1.2. Onderwerp

3.2.1.3. Doel

3.2.1.4. Aanpak

3.2.1.5. Tijd

3.2.2. Kern

3.2.2.1. Formulier bespreken

3.2.2.2. Punten van medewerker bespreken

3.2.2.3. Concrete afspraken maken met tijdspad

3.2.3. Afsluiting

3.2.3.1. Samenvatting van het gesprek

3.2.3.2. Samenvatting gemaakte afspraken

3.3. Follow-up

3.3.1. Formulier digitaal invullen

3.3.1.1. Wie

3.3.1.2. Formulier ondertekenen

3.3.2. Nakomen van afspraken bewaken

4. Belangrijkste gesprekstechnieken

4.1. Feedback geven

4.1.1. Ik-vorm

4.1.2. Benoem concreet gedrag, niet het karakter

4.1.3. Geef het effect aan van het benoemde gedrag

4.1.4. Geef ruimte, kijk of en hoe de feedback overkomt

4.1.5. Zoek samen naar verbeteringen

4.1.5.1. Wat moet er gebeuren ?

4.1.5.2. Wanneer?

4.1.5.3. Door wie?

4.1.5.4. Wat heb je er voor nodig?

4.2. Feedback ontvangen

4.2.1. Luister aandachtig

4.2.2. Check of je het goed begrepen hebt

4.2.2.1. Stel vragen

4.2.2.2. Geef een samenvatting

4.2.3. Vraag door als je het niet begrijpt

4.2.4. Vraag naar gedragsbeschrijving

4.2.4.1. Bijv. Wat heb je gezien?

4.2.5. Vraag om advies of suggesties

4.2.5.1. Bijv. Hoe zou jij het doen?

4.3. Gesloten vragen stellen = gerichte info en korte antwoorden

4.3.1. Antwoord vaak Ja of Nee

4.3.2. Vb. Heb je een opleiding nodig?

4.4. Vragen stellen

4.4.1. Open vragen stellen = informatie krijgen

4.4.1.1. Wie, wat, waar, waarom, hoe, wanneer, welke, waarmee

4.4.1.2. Vb. Aan welke opleiding zit jij te denken?

4.4.2. Keuze vragen = sturen

4.4.2.1. Vb. Kun jij maandag om 11.00 uur of woensdag om 13.00 uur?

4.4.3. Gerichte vragen stellen = feitelijke informatie

4.4.3.1. Vb. wat is de juiste spelling van jouw naam?

4.4.4. Doorvragen = meer diepgang

4.4.4.1. Vb. Hoe bedoel je?

4.4.5. Suggestieve vragen stellen = NIET DOEN!

4.4.5.1. Je legt iemand woorden in de mond!

4.4.5.2. Vb.. Je wilt zeker meer informatie?

5. Valkuilen

5.1. Geen uitspraak durven doen

5.1.1. Bang voor reactie

5.2. Te toegeeflijk zijn

5.2.1. Een te positieve reactie om de lieve vrede te bewaren

5.3. Horn- en Halo-effect

5.3.1. Te veel nadruk op één aspect leggen

5.4. Vooroordelen

5.5. Korte horizon

5.5.1. Recente gebeurtenissen te veel laten meespelen

5.5.2. Je bent zo goed of zo slecht als je laatste fout

5.6. Verbloemen eigen tekortkomingen

5.7. Angst voor eigen positie

5.8. Nabijheid

5.8.1. Blijf objectief ook over nabije medewerkers

5.9. Doorwerken van andere gesprekken

5.9.1. Zorg dat er tijd tussen gesprekken zit om op adem te komen

5.10. Stemming van die dag