LG - de 2 første uger

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
LG - de 2 første uger 作者: Mind Map: LG - de 2 første uger

1. Komlicerede læringsforhold

1.1. Gaurslund Skole

1.1.1. Usund kost

1.1.2. Differentiering

1.2. Videofilm med indskoling

1.2.1. Børn med høj energi

1.2.2. forkert håndtering af situationer

2. Undevisning til dannelse

3. Didaktiske modeller

3.1. SMTTE-Modellen

3.2. Den didaktiske model

3.3. Hiim og Hippe

4. Knud Illeris

4.1. Læringssyn

4.2. Læringsbarriere

4.3. Læringstrekant

4.3.1. Indhold

4.3.2. Drivkraft

4.3.3. Samspil

4.4. Læringstyper (skematænkning-Piaget)

4.4.1. Assimilativ læring

4.4.2. Kumulativ læring

4.4.3. Akkomodativ læring

4.4.4. Transformativ læring

5. Didaktikkens hjertebarn

5.1. Forskrift

5.1.1. Gode råd og vink

5.2. Principper

5.2.1. Deduktiv

5.2.2. Induktiv

5.2.3. Formel

5.2.4. Funktionel

5.2.5. Helhed

5.2.6. Element

5.3. Metoder

5.3.1. Gyldendals metode håndbog