Leiderschap bij leren vanuit kernwaarden authenticiteit vertrouwen vrijheid kwetsbaarheid experim...

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Leiderschap bij leren vanuit kernwaarden authenticiteit vertrouwen vrijheid kwetsbaarheid experimenteren plezier actief 作者: Mind Map: Leiderschap bij leren vanuit kernwaarden authenticiteit vertrouwen vrijheid kwetsbaarheid experimenteren plezier actief

1. Gezag

1.1. inspirerend

1.2. practice what you preach

1.3. ruimte bieden

1.4. Van Vugt&Wildschot,2012

1.4.1. Vind je niche

1.4.2. leef je in

1.4.3. dien de groep

1.4.4. ken je moment

1.4.5. gedraag je

1.4.6. ontwikkel je

2. Veranderstijl kleurentheorie Caluwé

2.1. Wit

2.1.1. zelforganiserend vermogen

2.1.2. Stimuleren van betekenisgeving

2.1.3. wegnemen van blokkades

2.2. Rood

2.2.1. veranderingen in gedrag

2.2.2. sfeer, welbevinden en motivatie

2.2.3. talenten en ambities

2.3. Groen

2.3.1. willen leren, leren van elkaar

2.3.2. feedback

3. Leiderschapsstijlen (model Hersey&Blanchard)

3.1. Basisstijl: voorkeur voor Participeren

3.1.1. weinig taakgericht

3.1.2. sterk relatiegericht

3.1.3. gedeelde veratwoordelijkheid

3.1.4. medewerkers laten denken in eigen oplossingen

3.1.5. stimuleren

3.1.6. vanuit positiviteit

3.1.7. actief luisteren

3.2. Wens: groeien in situationeel leiden met behoud van authenticiteit

3.2.1. transformationeel

3.2.2. Gedeeld leiderschap (makowski 2009)

3.3. Wens: groeien in Coachingsstijl

4. Lerende organisatie

4.1. Adhocratie

4.1.1. Lerende en onderzoekende houding

4.1.1.1. Model van Knoster

4.1.1.2. Model van Kotter

4.2. Senge Toekomst: ontwikkelen van systeem denken

4.2.1. nlp mentale modellen

4.2.2. brainbased teaching

4.3. 21st century skills

4.4. meervoudige intelligentie (Gardner)

4.5. Innovatief

4.6. Transformationeel leiderschap; heeft een positieve invloed op organisatieleren (Mulford & Silins, 2003).

5. NLP/ covey/Senge

5.1. Positief

5.1.1. talenten en kwaliteiten

5.1.1.1. vind je niche (van Vugt&Wildschot,2012 )

5.1.2. wat heb je nodig?

5.1.3. wat kan wel?

5.1.4. herkaderen

5.1.5. positieve intentie

5.2. coaching

5.2.1. vanuit mogelijkheden en stimuleren in eigen oplossingen

5.2.2. denken in oplossingen

5.2.2.1. Ben Furman

5.2.2.2. Milton Erickson

5.2.3. omgaan met weerstanden en belemmeringen

5.3. Persoonlijke ontwikkeling

5.3.1. IQ en EQ

5.3.2. vanuit je waarden

5.3.3. overtuigingen

5.3.4. Balans denken-voelen-doen

5.4. Persoonlijk leiderschap

5.4.1. je bent eigenaar van je eigen leven

5.4.2. alles wat je aandacht geeft groeit

5.4.3. cirkel of influence

5.4.4. kracht van de communicatie is de response die je krijgt

5.5. Falen bestaat niet alleen feedback

5.6. Doelen stellen en bereiken

5.6.1. denk win-win

5.6.2. Inzicht in logische niveaus (Gregory Bateson (1972, 1979).

5.6.2.1. omgeving

5.6.2.2. gedrag

5.6.2.3. capaciteit

5.6.2.4. overtuigingen

5.6.2.5. identiteit

5.6.2.6. missie

5.7. Feedback

5.8. zuivere communicatie

5.8.1. zonder waarde en zonder oordeel

5.8.2. `Rapport' (aandacht, respect en afstemmen)

5.8.2.1. eerst begrijpen en dan begrepen worden

6. Leiding geven bij leren; dit is mijn visie...zo ga ik het doen!

7. mogelijke valkuilen