Car Ter Kouter

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Car Ter Kouter 作者: Mind Map: Car Ter Kouter

1. Passief

2. Organisatie

2.1. Beleidsinfo*

2.1.1. Arbeidsreglement

2.1.2. Compendium

2.1.3. Conventie

2.1.4. Barema's

2.1.4.1. IFIC

2.1.4.2. Non IFIC

2.1.5. Jaarverslag

2.1.6. Kwaliteitshandboek

2.1.7. Sluitingsdagen

2.1.8. Dienstnota

2.2. Personeel *

2.2.1. Werkuren

2.2.2. Verlof

2.2.2.1. Verloffiche

2.2.2.2. Vakantie voorstel

2.2.3. Vorming

2.3. Revalidanten*

2.3.1. Basis-verlofuurrooster in Care

2.3.2. Controlelijsten

2.4. Vakantie

2.4.1. Planning verlof

2.4.1.1. Aankomende vakantie

2.4.1.2. Acrhief

2.4.2. Mogelijkheden verlof

2.4.2.1. Mail

2.4.2.2. Overzicht per unit

2.4.2.3. archief

2.4.3. Opfrisdagen

2.5. Dagelijkse werking*

2.5.1. Bibliotheek

2.5.2. Leermiddelen

2.5.3. Multimedia

2.5.4. Briefwisseling

2.5.5. Telefonie

2.6. GDPR*

3. Werkgroepen

3.1. SKZ*

3.1.1. Kansarmoede

3.1.2. Verslagen

3.2. ICT*

3.2.1. How to/opleiding

3.2.2. Hardware

3.2.3. Software

3.2.4. Telefonie

3.2.5. ESC

3.2.6. Verslagen

3.3. Preventie/Welzijn*

3.3.1. Ad Hoc

3.3.2. Verzekering via directie

3.3.3. Corona

3.4. Externe werkgroepen*

3.4.1. Psychomotoriek

3.4.2. Hanen

3.4.3. NAH volwassenen

3.4.4. ASS

3.4.5. ADHD

3.4.6. Leerstoornissen

3.4.7. Preventieadviseurs

3.4.8. Tablets en co

3.4.9. Ontwikkelingsstoornissen

3.4.10. Taaltherapie bij kleuters

3.4.11. Rekenstoornissen

3.4.12. Visuele Perceptie

3.4.13. Sociaal Werk in CAR

3.4.14. Werkgoep Hoorexpert

3.5. Vertrouwenspersoon

3.5.1. Feitenregister

4. Units

4.1. ASS-Team*

4.2. Structuur*

4.3. Viblo*

4.4. COS G*

4.5. COS M*

4.6. Vroegreva*

4.7. NAH Team*

4.8. Gehoor*

4.9. Onderzoek*

4.9.1. Wachtlijst

4.9.2. Opnameteam

4.10. MDT

5. Directieraad

5.1. Netwerk

5.2. Welzijn en Preventie

5.3. Overheid

5.4. Revalidatie: org / adm

5.5. Personeel / stag. / vrijw.

5.6. Zorggebruikers

6. Disciplines

6.1. Kiné*

6.2. Logo*

6.3. Ergo*

6.4. Psycho*

6.5. Logistiek*

6.6. Sociale Dienst*

6.7. Administratie*

6.8. Artsen*

7. *Stage*

7.1. Reglement

7.2. Actief

7.3. Archief

8. Sjablonen*

8.1. Verslagen

8.2. Attesten

9. Cliënten