hoogbegaafdheid

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
hoogbegaafdheid 作者: Mind Map: hoogbegaafdheid

1. omschrijving

1.1. hoge intellectuele capaciteiten

1.1.1. IQ= 130 of meer

1.2. creativiteit

1.2.1. persoon flexibel

1.2.2. origineel

1.2.3. vindingrijk in oplossen problemen/ vraagstukken

1.3. volharding/taakgerichtheid

1.3.1. motivatie

1.3.2. doorzettingsvermogen

1.3.3. de wil om een bepaald doel te bereiken

2. kenmerken

2.1. een vroege interesse voor wereldoriënterende onderwerpen

2.1.1. heeft te maken met verleden, toekomst

2.1.2. veel interesse geschiedenis, astronomie, ruimtevaart en informatica

2.2. een vroege belangstelling voor leren

2.2.1. kans krijgen gestimuleerd worden beheersen vaardigheden vanaf vroege leeftijd

2.3. een grote mate van energie en dadendrang

2.3.1. willen op korte tijd alles over onderwerp weten

2.3.2. kan ook op school geuit worden

2.4. vroeg blijk geven van logisch denken en begrijpen

2.4.1. logisch denken, snel begrijpen en zeer vlot begrippen toepassen

2.4.2. omgeving kan hun kennis niet altijd goed verdragen

2.4.3. worden bestempeld als betweter

2.5. creativiteit in het spel

2.5.1. meer variatie in spelkeuze

2.5.2. intens en langdurig vrij ingewikkelde rollenspelen bedenken

2.5.3. nemen de leiding of organiseren spelactiviteiten

2.6. uitstekend taalgebruik

2.6.1. jonge leeftijd spreken

2.6.2. rijk aan gevarieerde woordenschat

2.7. een grote mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid

2.7.1. veel eigen initiatieven en beslissingen nemen op verantwoorde wijze

3. mogelijke gevolgen

3.1. verschil met lichamelijke ontwikkeling

3.1.1. ze hebben dezelfde lichaamsbouw als hun leeftijdsgenootjes, maar voelen zich niet op hun gemak

3.2. omgekeerd effect

3.2.1. leren snel bij-> niet aangemoedigd-> kans groot niet meer wil bijleren

3.3. saaie ervaring

3.3.1. lessen worden als saai bezien

3.4. arrogant

3.4.1. laten zien wat ze weten/kunnen worden ze als arrogant bestempeld

3.5. isoleren en vereenzamen

3.5.1. worden niet altijd aanvaard, dus gaan ze zich isoleren -> dreigen ze te vereenzamen

3.6. moreel besef

3.6.1. denken veel na

3.6.2. maken zich snel en veel zorgen

3.7. teleurstelling

3.7.1. voelen hun niet begrepen door hun omgeving ->voelen zich daardoor teleurgesteld