马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
dansen 作者: Mind Map: dansen

1. nederlands

1.1. er zijn veel soorten progammas in Nederland zoals: Battle on the dansfloor en Dance Dance Dance.

2. duits

2.1. in duitsland doen ze aan een bepaalde soort dans genaamd trioler dat is elkaar met de armen kruisen en dan rondjes draaien

3. mens&natuur 2

3.1. techniek kan je gebruiken voor een houten zaal te bouwen

4. handvaardigheid

4.1. je kan dans kleren en bepaalde dansen knutselen bijvoorbeeld een dans pakje en zo maar je kunt ook op papier en dan met gekleurd papier beplakken

5. tekenen

5.1. danspasjes en dans kleren kun je goed tekenen en dan tentoonstellen ligt er nartuurlijk aan of je goed kunt tekenen.

6. mens en maatschapij

6.1. over de geschiedenis van danzen

7. wiskunde

7.1. wiskunde gebruik je bij dansen om de pasjes precies goed uitetellen

8. rekenen

8.1. rekenen gebruik je om de kleren teberekenen

9. mens&natuur 1

9.1. biologie kan je gebruiken voor te kijken hoe je spieren bij het dansen werken

10. levensbeschouwing

10.1. levensbeschouwing kan je gebruiken voor nieuws over dansers

11. engels

11.1. englisch got talent word ook het meeste in gedanst.

12. sport en bewegen

12.1. dansen is een sport en met sport en bewegen kan je da doen

13. muziek

13.1. je kan muziek gebruiken voor op te dansen