Teoria wychowania

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Teoria wychowania 作者: Mind Map: Teoria wychowania

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. Teoria wychowania jako nauka pedagogiczna

2.1. Teoria wychowania jest jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych

2.2. Klasyczny podział nauk

2.2.1. Nauki formalne

2.2.2. Nauki realne

3. Nauki bazowe dla teorii wychowania

3.1. Opierają się na wiedzy z zakresu

3.1.1. pedagogiki ogólnej

3.1.2. psychologii rozwojowej i wychowawczej

3.1.3. etyki

3.1.4. antropologii filozoficznej

4. Przedmiot teorii wychowania

4.1. Przedmiotem teorii wychowania są funkcjonujące teorie na temat wychowania dotyczące poszukiwania sposobów realizacji celów wychowawczych